Sunday, October 02, 2005

5% Lelaki

Tinjauan yang kita buat di 8 buah pusat sumber sekolah (PSS) rendah dan menengah negeri Selangor mendapati perkara-perkara berikut:

1. Daripada jumlah semua pelajar yang masuk ke PSS hanya 5% sahaja lelaki.

2. Buku-buku dan majalah sains terbitan dalam negeri tidak menjadi pilihan popular di PSS sekolah luar bandar.

3. Buku cerita siri penyiasatan juga tidak menjadi pilihan popular di PSS sekolah luar bandar.

4. Ensiklopedia Melayu banyak dibuka oleh pelajar dan mereka suka membaca gambar-gambar yang terdapat dalam ensiklopedia.

5. Buku-buku bacaan sains dalam bahasa Inggeris langsung tidak disentuh di PSS luar bandar, baik di sekolah menengah mahupun sekolah rendah.

6. Guru-guru masuk PSS untuk membaca surat khabar, majalah, berehat ataupun tidur sebentar sebab PSS mempunyai pendingin udara!

7. Buku cerita sangat popular dan selalu hilang dari PSS.

8. Sebarang jenis buku bacaan tambahan yang mengandungi gambar-gambar yang berkualiti adalah popular, yakni selalu dibuka dan dibelek-belek oleh pelajar.

Isu pelajar lelaki tidak masuk PSS adalah gambaran betapa kurangnya bahan-bahan bacaan yang diterbitkan khusus untuk bacaan pelajar lelaki.

Isu mengapa siri penyiasatan tidak popular di PSS luar bandar amat menarik bagi dibincangkan lebih mendalam.