Friday, September 22, 2006

Harta Intelek

Maklumat lanjut tentang apa itu hakcipta, klik di sini.

Undang-undang hakcipta Amerika.

Bagi mengetahui lebih lanjut tentang undang-undang harta intelek di Malaysia klik PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA.


.