Thursday, March 23, 2006

Satu dan Satu

Ada beberapa orang Hos TV3 dan juga ada penulis baru di PTS yang keliru apabila menggunakan 2 frasa ini. Di bawah adalah makna yang betul:

(a) salah satunya = satu daripada beberapa yang lain (one of them)

(b) satu-satunya = hanya satu sahaja (one and only one)