Tuesday, October 04, 2005

Perjumpaan Penulis FORTUNA 16 Oktober

Pengumuman! Pengumuman!

Kepada semua yang sudah mendaftar untuk ikut serta dalam program penerbitan Fortuna 2006, tarikh perjumpaan adalah pada Ahad 16 Oktober 2005.

Tempat: Pusat Latihan PTS, Taman Permata.

Waktu: 10 pagi - 1 tengah hari.

Agenda: (1) Menerangkan falsafah dan perjuangan PTS Fortuna. (2) Menerangkan rancangan jangka panjang dan jangka pendek Fortuna. (3) Membentangkan program dan projek-projek Fortuna. (4) Lain-lain hal yang hanya dapat diterangkan dalam perjumpaan nanti.