Saturday, March 04, 2006

Logik Waktu dalam Struktur Ayat-ayat Surah Yusuf

Bagi menerangkan istilah "logik waktu" kita lihat contoh-contoh berikut:

Dalam ayat “Dia memakai stokin, kemudian memakai kasutnya.” terdapat 2 peristiwa, iaitu (P1) = memakai stokin, dan (P2) = memakai kasut.

Ayat di atas dapat juga ditulis begini: (a) “Dia memakai kasut selepas memakai stokin.” ataupun begini: (b) Sebelum memakai kasut, dia memakai stokin.”

Ayat (a) dan (b) ditulis dengan cara yang menyalahi urutan peristiwa sebagaimana ia sebenarnya terjadi dalam dunia sebenar. Peristiwa P1 dan P2 diterbalikkan, di mana peristiwa yang berlaku lebih awal disebut kemudian.

Contoh struktur ayat yang mematuhi logik peristiwa adalah: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7.

Contoh struktur yang tidak mematuhi logik peristiwa adalah: P4, P5, P6, P7, P1, P2, P3.

Dalam surah Yusuf, urutan peristiwa ditulis dengan mematuhi logik waktu. Lihat petikan di bawah:

Kedua-duanya berlari ke pintu, lalu perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang, hingga terkoyak. Apabila tiba di depan pintu, mereka terserempak dengan al-Aziz, lalu kata perempuan itu, “Kekanda, apakah hukuman ke atas orang yang hendak berbuat serong kepada isterimu, melainkan disiksa dengan siksaan yang pedih.” Kata Yusuf, “Dialah yang mengajak saya.” (Yusuf, ayat 25 & 26)

Dalam ayat di atas terdapat 6 peristiwa yang ditulis dengan mematuhi logik waktu:

(P1) Kedua-duanya berlari ke pintu,

(P2) lalu perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang,

(P3) hingga terkoyak.

(P4) Apabila tiba di depan pintu,

(P5) mereka terserempak dengan al-Aziz,

(P5) lalu kata perempuan itu, “Kekanda, apakah hukuman ke atas orang yang hendak berbuat serong kepada isterimu, melainkan disiksa dengan siksaan yang pedih.”

(P6) Kata Yusuf, “Dialah yang mengajak saya.”

Dalam teori sastera ciptaan manusia, terdapat istilah 'flashback'. Teknik flashback ini tidak digunakan dalam surah Yusuf. Ayat-ayat flashback adalah contoh bagaimana logik waktu ditunggang-terbalikkan dalam wacana, di mana urutan peristiwa tidak diceritakan dengan mematuhi urutan kejadian sebenar.

Dalam surah Yusuf, peristiwa yang berlaku awal disebut awal, peristiwa yang berlaku kemudian disebut kemudian. Seluruh plot kisah Nabi Yusuf disampaikan dengan mematuhi logik waktu.

Justeru, dari sudut pandang teori sastera Islam mazhab surah Yusuf, ayat-ayat yang tidak mematuhi logik waktu adalah unsur kecacatan, bukan unsur keindahan. Tuhanlah yang lebih mengetahui.