Friday, August 19, 2005

Indeks Kabus

Istilah 'fog index' atau 'indeks kabus' adalah nama lain untuk apa yang disebut 'readability index' atau 'indeks kebolehbacaan'.


Katakanlah saudara menulis buku untuk bacaan kanak-kanak 12 tahun. Cuba serahkan buku itu kepada kanak-kanak 12 tahun dan minta mereka membacanya. Dapatkah kanak-kanak itu memahami isi kandungan buku yang saudara tulis?


Penerbit-penerbit buku dan majalah menggunakan indeks kabus bagi mengukur apakah sesuatu karangan itu sesuai bagi bacaan pembaca sasaran.


Indeks kabus sesuatu teks itu dikatakan TINGGI apabila is sukar dibaca oleh pembaca sasarannya. Ia dikatakan RENDAH apabila teks itu amat mudah dibaca oleh pembaca sasarannya.


Majalah “Reader's Digest” menggunakan indeks kabus kanak-kanak Amerika yang berusia 12 tahun. Majalah “Times” menggunakan indeks kabus remaja Amerika 18 tahun.


Kita pernah menghitung indeks kabus bagi teks petikan yang digunakan dalam kertas peperiksaan Bahasa Melayu UPSR. Didapati indeks kabus teks petikan itu adalah pada paras 18 tahun!