Tuesday, February 28, 2006

Sinopsis yang Diluluskan

Tahniah!

Berikut adalah nama mentee-mentee yang projek CR mereka diluluskan:


1. Normah Mohd. Sir
2. Ir. Ahmad Jais Alias
3. Aishah Mahmood
4. Engku Zainun Engku Abd Rahman
5. Imaduddin Zainal Arifin
6. Noor Halilah Mohd. Halim
7. Mas Hasifah Hamin
8. Nabilah Hassan
9. Zamri Mohamad
10. Abd Malek Othman
11. Najib Awang Hassan
12. Umi Kalthum Ngah
13. Saridah Hamid
14. Zalimatunura Isa
15. Faizah Mohd Shafawi
16. Ahmad Roslan Abd Yazid
17. Mohamad Kholid Hamzah
18. Saripah Bakar
19. Azman Che Mat
20. Ida Munira Abu Bakar
21. Siti Rafidah Hassan Basri
22. Khairul Ashraf Basul Hak
23. Norziati Mohd. Rosman
24. Hazrul Hafizi Mohd. Noh

.