Sunday, March 05, 2006

Koma dalam Dialog

Entri ini ditujukan kepada mentee-editor dan mentee-penulis SifuPTS.


Salah satu peraturan tanda bacaan yang susah dikuasai oleh editor dan penulis baru adalah penggunaan tanda koma (,) dalam dialog.


Apakah perbezaan makna pada ayat-ayat di bawah?


(a) Mamat bertanya kepada Timah, “Apa khabar Mak Long?”

(b) Mamat bertanya kepada Timah, “Apa khabar, Mak Long?”


Inilah bezanya:


Dalam ayat (a) Timah dan Mak Long adalah 2 individu yang berlainan.

Dalam ayat (b) Timah dan Mak Along itu individu yang sama.


Jadi, gunakan koma supaya makna ayat itu betul sebagaimana yang dimaksudkan!