Tuesday, September 06, 2005

Seks dalam Novel Islami

Jikalau saudara mengarang novel yang di dalamnya terkandung unsur seks, bagaimanakah teknik penceritaan unsur seks yang dibenarkan dalam teori novel Islami?

Dalam surah Yusuf terdapat unsur seks dalam episod Siti Zulaikha tergoda oleh keelokan rupa paras Nabi Yusuf. Episod itu diceritakan dengan teknik seperti berikut:

1. Zulaikha, isteri tuan rumah di mana Nabi Yusuf menumpang, menggoda Yusuf supaya memenuhi kemahuannya. Zulaikha menutup pintu-pintu lalu berkata kepada Yusuf, “Marilah ke mari!” (maksud ayat 23)

2. Yusuf berlari menuju ke pintu diikuti oleh Zulaikha. Perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang sehingga terkoyak. Tiba-tiba suami Zulaikha muncul di muka pintu! “Apakah hukuman bagi lelaki yang cuba memperkosa isteri kakanda? Penjarakan dia, ataupun hukumlah dia dengan hukuman berat!” kata Zulaikha kepada suaminya. (maksud ayat 24)

3. “Dia menggodaku supaya aku memenuhi kemahuannya,” kata Yusuf kepada suami perempuan itu. (maksud ayat 26)

4. Perempuan-perempuan di kota itu mencerca Siti Zulaikha. Kata mereka, “Isteri Al-Aziz jatuh cinta kepada pembantu rumahnya sendiri sehingga sanggup menggodanya. Sungguh dia tidak tahu malu!” (maksud ayat 30)

5. Apabila perempuan-perempuan itu terpandang Nabi Yusuf, mereka terpesona oleh keelokan rupa parasnya, sehingga mereka terpotong jari mereka sendiri, sambil berkata, “Demi Tuhan, adakah lelaki ini manusia ataupun malaikat!” (maksud ayat 41)

6. Kata Zulaikha kepada perempuan-perempuan itu, “Sekarang kamu sudah nampak dengan mata kepala kamu sendiri orang yang kamu cerca apabila aku tertarik kepadanya. Memang aku pernah menggodanya supaya membalas cintaku, tetapi dia menolak.” (maksud ayat 32)

Dengan menganalisis teknik penceritaan di atas, beberapa prinsip dapat dikesan:

1. Tidak ada sebarang perlukisan tentang sifat-sifat tubuh badan watak-watak. Tidak ada digambarkan mana-mana ciri fizikal Siti Zulaikha mahupun Nabi Yusuf. Jadi kita tidak diberitahu ciri-ciri kejelitaan Siti Zulaikha mahupun ciri-ciri ketampanan Nabi Yusuf. Prinsip ini membayangkan dalam teori novel Islami, pengarang tidak dibenarkan menerangkan ciri-ciri pada mana-mana bahagian tubuh badan watak yang mempunyi kaitan dengan unsur-unsur seksual. Tidak ada sebarang maklumat dan keterangan, sebagai contoh, berkenaan warna kulit, rambut, mata, ketinggian dan lain-lain seumpamanya itu, baik tentang Siti Zulaikha mahupun Nabi Yusuf.

2. Tidak ada sebarang perlukisan tentang ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang dipakai oleh watak-watak. Jadi kita tidak diberitahu apakah pakaian yang dipakai oleh Siti Zulaikha bagi menggoda Nabi Yusuf. Kita juga tidak diberitahu apa pakaian Nabi Yusuf.

3. Tidak ada sebarang perlukisan tentang tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Siti Zulaikha bagi menggoda Nabi Yusuf. Jadi kita tidak diberitahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Siti Zulaikha dalam usahanya menggoda Nabi Yusuf.

4. Tidak ada perlukisan tentang apa yang terpandang oleh Nabi Yusuf, baik tentang keadaan dalam kamar Siti Zulaikha, mahupun tentang diri Siti Zulaikha.

5. Tidak ada penggunaan perkataan-perkataan emotif bagi perlukisan tentang emosi yang dirasai oleh Siti Zulaikha terhadap Nabi Yusuf, ataupun tentang emosi Nabi Yusuf terhadap Siti Zulaikha.

Apakah teknik penceritaan yang digunakan bagi menggambarkan keelokan rupa paras Nabi Yusuf?

1. Dikemukakan bukti akan ketampanan Nabi Yusuf dengan menggunakan peristiwa perempuan-perempuan yang terpotong jari mereka sendiri apabila terpandang Nabi Yusuf.

2. Digunakan kata-kata yang diucapkan oleh perempuan-perempuan itu yang berbunyi, “Demi Tuhan, adakah lelaki ini manusia ataupun malaikat!”

Apakah teknik penceritaan yang digunakan bagi menerangkan sedalam mana Siti Zulaikha tergoda oleh Nabi Yusuf?

1. Dengan mengemukakan bukti bahawa Siti Zulaikha sanggup mengejar Nabi Yusuf lalu menarik bajunya dari belakang sehingga koyak.

2. Dengan menyebutkan apa yang dikatakan oleh Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf, iaitu “Marilah ke mari!”

3. Dengan menyebutkan kata-kata yang diucapkan oleh Siti Zulaikha kepada perempuan-perempuan itu yang berbunyi, “Sekarang kamu sudah nampak dengan mata kepala kamu sendiri orang yang kamu cerca apabila aku tertarik kepadanya. Memang aku pernah menggodanya supaya membalas cintaku, tetapi dia menolak.”

Suatu persoalan yang menarik di sini adalah analisis ayat “Marilah ke mari!” Bagaimanakah ayat ini harus dibaca?

Hipotesis 1: Ayat itu bibaca dengan menggunakan intonasi ayat penggodaan.

Hipotesis 2: Ayat itu dibaca dengan menggunakan intonasi ayat perintah.

Perkataan-perkataan “marilah ke mari” dapat diubah sama sekali maknanya dengan mengubah intonasi yang digunakan.

Dalam hipotesis pertama, Siti Zulaikha, dalam keadaan dia seorang perempuan yang dalam keadaan mabuk cinta kepada Nabi Yusuf, boleh menggunakan intonasi ayat godaan bagi menyebutkan perkataan-perkataan itu. Jikalau hipotesis ini yang kita gunakan bagi menganalisis kata-kata “marilah ke mari” ertinya dalam dalam teori novel Islami, penggunaan dialog-dialog cumbu-rayu adalah diizinkan, suatu kesimpulan yang tidak disokong oleh bukti-bukti lain dalam teknik penceritaan surah Yusuf. Sedangkan penggunaan ayat-ayat yang menerangkan pakaian dan ciri-ciri fizikal watak pun tidak diizinkan, apatah lagi penggunaan dialog cumbu-rayu!

Dalam hipotesis kedua, Siti Zulaikha sebagai majikan kepada Nabi Yusuf, boleh menggunakan intonasi ayat arahan bagi menyebutkan perkataan-perkataan itu. Jika hipotesis ini yang digunakan, ertinya Siti Zulaikha mengarahkan Nabi Yusuf datang mendekatinya, tetapi Nabi Yusuf dapat membaca kepura-puraan dan tipu helah perempuan itu. Dengan itu, kita dapat membuat kesimpulan bahawa dalam teori novel Islami penggunaan dialog cumbu-rayu tidak diizinkan. Kita berpendapat hipotesis ini adalah lebih kuat.

Analisis teknik penceritaan dalam surah Yusuf menghantar kita kepada dua isu:

1. Bahawa tema tentang watak-watak jahat dan kisah-kisah kejahatan tingkah laku manusia adalah dibenarkan dalam teori penceritaan novel Islami.

2. Bahawa dalam teknik menuliskan tema-tema kejahatan, teori novel Islami mempunyai peraturan yang jelas tentang teknik-teknik penceritaan yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan.

Kita perlu membuat analisis surah Yusuf dengan lebih mendalam.