Thursday, August 11, 2005

Buku Meja Kopi

Apabila saudara pergi ke kedai-kedai buku besar, nanti saudara dapati ada satu ruang di mana di situ dipamerkan buku-buku kulit tebal, saiz besar, tebal, kertasnya kilat dan mahal, dicetak dalam empat warna, dan harganya tinggi, biasanya minimum RM100. Buku-buku itu disebut dengan istilah 'coffe table books' atau 'buku meja kopi'.


Buku meja kopi mendapat namanya itu daripada mengapa ia terbitkan dan dibeli. Buku-buku itu biasanya dibeli bagi diletakkan di meja kopi dalam bilik tetamu menunggu di pejabat pegawai-pegawai tinggi organisasi korporat dan swasta. Sambil tetamu menunggu giliran appointment mereka, buku-buku itu dapat dijadikan bahan pelalai waktu.


Di Barat, buku-buku meja kopi diterbitkan oleh penerbit-penerbit khusus. Mereka hanya menerbitkan buku-buku jenis itu sahaja.


Di Malaysia, senarionya berbeza. Belum ada sebuah penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku meja kopi. Buku-buku meja kopi di Malaysia diterbitkan oleh penerbit besar ataupun organisasi besar sahaja disebabkan kosnya amat tinggi dan pasarannya amat kecil.


Dua buah penerbit yang mempunyai pengalaman menerbitkan buku meja kopi secara komersial adalah Dewan Bahasa dan Pustaka dan Penerbit Utusan.


Kebanyakan buku meja kopi yang diterbitkan oleh organisasi besar dibuat bukan untuk mendapat pulangan wang melalui jualan dalam pasaran terbuka. Sebagai contoh banyak organisasi kerajaan menerbitkan buku meja kopi sempena perayaan ulang tahun penubuhan oraganisasi itu.


Buku-buku yang diterbitkan oleh oraganisasi digunakan sebagai buku kenang-kenangan ataupun buku cendermata rasmi korporat. Mereka menggunakan perkhidmatan syarikat-syarikat periklanan untuk tugas penerbitan buku itu secara kontrak. Kos bagi menerbitkan sebuah buku meja kopi korporat, minimum RM250 ribu.


Sesekali saudara dapat melihat ada buku-buku meja kopi tentang Malaysia di dalam kedai-kedai buku besar. Hampir semua buku itu amat sukar dijual dalam kedai.


Hanya kedai-kedai buku besar sahaja, yang didatangi oleh pelancong luar negara, yang mahu membawa beberapa naskhah buku-buku meja kopi tempatan.