Wednesday, August 10, 2005

Nombor Sekolah Memandu

Dalam senarai syarikat-syarikat penerbit buku di negara ini, terdapat sekitar 600 buah penerbit. Dengan jumlah yang begitu banyak, mengapakah jumlah buku terbitan tempatan yang terdapat di kedai-kedai buku dan di perpustakaan-perpustakaan awam begitu kecil?


Barangkali saudara belum tahu apa faktor yang mendorong banyaknya jumlah syarikat penerbitan buku ditubuhkan oleh rakyat Malaysia.


Faktor itu adalah keyakinan bahawa dengan mendaftarkan syarikat sendirian berhad, dan dengan menggunakan pelbagai faktor selain buku, mereka boleh mendapat tender projek membekalkan skim buku teks pinjaman kementerian pelajaran yang bernilai berpuluh-puluh juta ringgit setiap tahun.


Sembilan puluh sembilan peratus (99%) syarikat penerbit itu tidak menjalankan aktiviti penerbitan. Malah majoriti tidak pernah menerbitkan apa-apa buku. Mereka tidak tahu menahu tentang dunia buku dan penerbitan buku. Mereka tidak mempunyai jabatan editorial, apatah lagi setor inventori buku. Ruang pejabat pun belum tentu ada.


Kalau saudara telefon nombor yang diberikan oleh syarikat-syarikat itu, ada yang nombor itu nombor rumah, malah ada nombor sekolah memandu! Inilah salah satu realiti dunia persada penerbitan buku di negara kita.