Thursday, August 11, 2005

Harta Intelektual Hikayat Hang Tuah

Seandainya penulis 'Hikayat Hang Tuah' masih hidup sampai hari ini, dia mungkin menjadi penulis paling kaya sekarang, dengan pendapatan jauh melebihi pendapatan Shahnon Ahmad, A. Samad Said, Norhayati Berahim, ataupun Faisal Tehrani.


Daripada potensi harta inteleknya, Hikayat Hang Tuah (HHT) mempunyai ciri-ciri yang hanya dapat diimpikan oleh mana-mana penulis lain hari ini.


Penulis HHT boleh mendapat royalti daripada pelbagai sumber pelesenan harta intelektual karya itu:

 1. Lesen kepada penerbit buku.

 2. Lesen kepada penerbit siaran radio.

 3. Lesen kepada penerbit filem untuk izin menerbitkan HHT dalam bentuk filem.

 4. Lesen kepada penerbit siri televisyen.

 5. Lesen kepada penerbit CD.

 6. Lesen kepada penerbit buku komik.

 7. Lesen kepada penerbit siri animasi.

 8. Lesen kepada penerbit teater dan drama pentas.

 9. Lesen kepada penerbit yang berminat menerbitkan HHT versi terjemahan ke dalam bahasa-bahasa lain.

 10. Lesen untuk menghasilkan barangan merchandise.

 11. Lesen menerbitkan versi moden.

 12. Lesen menerbitkan versi yang diringkaskan.

 13. Lesen mennerbitkan versi buku elektronik di internet.

 14. Lesen menerbitkan versi buku bergambar.

 15. Lesen menerbitkan versi kaset untuk si pekak.

 16. Lesen menerbitkan versi braille untuk si buta.

 17. Lesen menerbitkan versi hand-held devices.

 18. Lesen menghasilkan module latihan profesional bidang pengurusan berdasarkan teori perang Hang Tuah.

Setiap lesen itu adalah sumber pendapatan royalti kepada pengarang Hikayat Hang Tuah. Sebagai sebuah karya, HHT dapat dieksploitasi ke dalam pelbagai bentuk penerbitan dan penghasilan yang bernilai komersial.

Terbukti, selepas hampir 200 tahun karya itu dihasilkan, ia masih terus dikomersialkan oleh pelbagai pihak dalam pelbagai bentuk, tanpa membayar sebarang yuran pelesenan disebabkan tidak ada siapa yang mengetahui siapa pengarang asal karya itu.

Belum ada mana-mana karya sastera Melayu sehingga hari ini yang mempunyai ciri-ciri yang dapat dieksploitasi pengkomersialannya sebagaimana dengan halnya Hikayat Hang Tuah.