Sunday, December 18, 2005

Catatan Kongres Kepentingan Bangsa

Sebelum ini kita tidak pernah menyaksikan begitu ramai tan sri dan dato'-dato' yang terdiri daripada bekas-bekas pegawai-pegawai tinggi kerajaan hadir dalam kongres kepentingan Melayu. Termasuk di antara mereka adalah bekas-bekas ketua setiausaha negara!


Tan Sri Abdul Rahman Arshad dan Dato' Omar Hashim, kedua-duanya bekas ketua pengarah pendidikan Malaysia, semalam menjadi panel dan membentangkan ulasan mereka ke atas ucapan dasar kongres yang disampaikan oleh YAM Tengku Razaleigh Hamzah. Kedua-duanya dengan terus terang mengatakan Akta Pendidikan 1996 adalah bertentangan dengan Perlembagaan Malaysia serta Dasar Pendidikan Negara ini.