Thursday, December 01, 2005

Projek Islamica

Perhatian! Perhatian!

Kepada semua anggota tim projek Riadhus Salihin, bengkel kita akan diadakan pada Sabtu 3 Disember 2005 di Taman Permata, mula jam 10 pagi.

Agenda bengkel:

1. Melaporkan kemajuan projek.

2. Membincangkan masalah-masalah teknikal yang dialami.

3. Mengenal pasti projek-projek hiliran yang dapat dihasilkan daripada projek induk RS.

4. Menyelaraskan kerja-kerja antara anggota tim.