Monday, August 22, 2005

Perjanjian Penerbitan

Adakah saudara merancang menjadi penerbit?


Salah satu perkara yang saudara perlu sediakan adalah dokumen perjanjian penerbitan. Jangan menerbitkan sebarang buku sebelum mendapatkan tandatangan penulis.


Di Malaysia, baru ada dua kes hakcipta. Satu adalah kes Sasterawan Negara Dato' Syed Alwi lawan Dewan Bahasa dan Pustaka di mana plaintif menang. Satu lagi adalah kes yang melibatkna filem “Dia Ibuku” di mana defendan menang.


Kes SN Syed Alwi begini: Syed Alwi menyerahkan manuskrip buku drama kepada DBP untuk diterbitkan. DBP mencetak dan menerbitkan manuskrip itu menjadi buku sebelum Syed Alwi menandatangani perjanjian penerbitan dengan DBP. Ertinya DBP menerbitkan buku itu tanpa persetujuan Syed Alwi. DBP kalah dan diarahkan membayar gantirugi kepada Syed Alwi.


Dalam kes “Dia Ibuku” pula, seorang penulis mendakwa penerbit filem itu mencuri hakciptanya. Si penulis menunjukkan sebuah manuskrip yang jalan ceritanya mempunyai banyak persamaan dengan jalan cerita “Dia Ibuku”. Mahkamah berpendapat hujah 'banyak persamaan dalam jalan cerita' bukan bukti kukuh bahawa idea dalam filem itu dicuri daripada karya si penulis itu.


Jikalau saudara menerbitkan buku saudara sendiri sekalipun, saudara perlu menandatangani perjanjian itu antara saudara sebagai pengarang dengan syarikat penerbit, yang kebetulan saudara adalah pemegang saham utamanya.