Friday, September 30, 2005

Hang Tuah Menangkap Harimau

Pernahkah saudara membaca Hikayat Hang Tuah? Jikalau pernah, tentulah saudara tidak pernah berjumpa dalam mana-mana bahagian hikayat itu diceritakan Hang Tuah menangkap harimau. Tetapi itulah yang terdapat dalam sebuah buku cerita yang dijual secara direct selling ke sekolah-sekolah rendah.

Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku?

Di negara kita ini terdapat penerbit-penerbit yang kegiatannya adalah menerbitkan buku-buku cerita untuk dijual ke sekolah, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar. Mereka mengupah penulis-penulis amatur bagi menuliskan cerita-cerita itu.

Buku-buku itu dijual secara berset-set pada harga yang 'tidak patut' ke sekolah-sekolah. Tidak patut sebab memang harganya amat mahal, tetapi dibeli juga oleh sekolah tanpa diperiksa terlebih dahulu isi kandungannya.