Friday, December 30, 2005

Surah Yusuf Sebagai Model Novel Islami

Kisah Nabi Yusuf dibuka dengan ayat yang bermaksud, “Wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu seindah-indah kisah....”


Ayat pembukaan ini tidak digunakan bagi kisah nabi-nabi lain dalam Quran. Ayat ini menjadi ciri khusus kisah beliau seorang. Inilah ayat yang kita ambil sebagai bukti bahawa surah Yusuf layak dijadikan model novel Islami.


Lain-lain fakta tentang surah Yusuf yang memperkuat hujah terpilihya surah Yusuf sebagai model novel Islami adalah seperti yang diterangkan di bawah ini.


Nabi Yusuf adalah orang yang paling banyak diberi ayat dalam Quran. Nabi-nabi lain tidak diberi ayat sebanyak beliau. Sebanyak 111 ayat terdapat dalam surah Yusuf, dari ayat 4 hingga 101 adalah cerita tentang beliau. Dalam kitab Tafsir Pimpinan Rahman, surah ini mengambil 33 halaman.


Dibandingkan dengan nabi-nabi lain, maklumat tentang sejarah hidup Nabi Yusuf adalah yang paling banyak dalam Quran, iaitu sejak beliau kanak-kanak sehingga beliau menjadi penasihat dan perdana menteri kepada Raja Mesir. Tentang nabi-nabi lain kita tidak diberi banyak maklumat mengenai sejarah hidup mereka.


Cerita tentang Nabi Yusuf dalam Quran adalah cerita yang paling lengkap, paling panjang dan paling kompleks dibandingkan dengan cerita tentang nabi-nabi lain. Terdapat 5 sub-plot besar dalam jalinan plot utamanya.


Semua ayat tentang Nabi Yusuf dikumpulkan dalam satu surah khas, iaitu surah Yusuf, sedangkan ayat-ayat tentang nabi-nabi lain tidak terkumpul dalam satu surah.


Inilah ciri-ciri yang menjadi dasar mengapa kita berpandangan model novel Islam itu ada dalam Quran, dan model itu dapat digali dengan mengkaji ciri-ciri pada surah Yusuf.