Friday, August 18, 2006

Karya Harta Awam

Karya yang ditulis oleh warganegara Amerika menjadi harta awam atau 'public domain' selepas 75 tahun pengarangnya meninggal dunia.

Apabila sesebuah karya itu menjadi public domain, ini bermakna tidak ada sesiapa yang memiliki hakcipta ke atas karya itu. Ini juga bermakna sesiapa sahaja boleh menerbitkan semua karya edisi asli itu dan mengedarkannya tanpa mendapatkan izin dan tanpa membayar royalti.

Di Britain, tempoh itu adalah 50 tahun. Di Malaysia juga tempohnya adalah 50 tahun.

.