Monday, September 11, 2006

Bahasa Parokial dan Agenda Penerbit Buku Melayu

Sejak akhir-akhir ini ada semacam gerakan liberalisme bahasa dalam media TV, di mana banyak rancangan TV menggunakan bahasa Melayu parokial.

Di kalangan penerbit buku pun sudah ada liberalisme seperti ini, di mana terdapat novel-novel popular yang menggunakan bahasa Melayu parokial.

Perkataan parochial bermakna "kecil", "sempit", "kampung", "daerah".

Apabila seseorang itu dikatakan mempunyai mentaliti parokial, ertinya orang itu mempunyai cara berfikir dan pandangan yang sempit, kedaerahan, dan kekampungan.

Bahasa parokial adalah bahasa yang dituturkan dalam lingkungan sesuatu daerah sahaja. Bahasa basahan adalah bahasa parokial. Justeru, bahasa Melayu basahan orang Kuala Lumpur berlainan daripada bahasa Melayu basahan orang Melayu Singapura, orang Sabah ataupun orang Jakarta.

Bahasa parokial digunakan untuk komunikasi rendah dan hanya dapat menyampaikan mesej-mesej rendah. Ia adalah ibarat parang tumpul: Ia dapat digunakan tetapi kegunaannya amat terbatas.

Begitulah terbatasnya fungsi bahasa Melayu parokial: Hendak digunakan bagi berdoa pun sudah tidak dapat.

Bahasa parokial ini lebih luas penggunaannya di kalangan para remaja yang menulis dalam blog. Kita dapat lihat kerendahan kandungan maklumat dan pemikiran blog-blog yang menggunakan bahasa Melayu parokial, dibandingkan dengan kandungan blog-blog para remaja yang menggunakan bahasa Melayu standard.

Bahasa Tinggi dapat digunakan baik bagi tujuan komunikasi rendah mahupun komunikasi tinggi. Ia dapat menyampaikan semua jenis mesej, daripada mesej yang simpel-simpel sehinggalah kepada mesej-mesej kompleks, seperti mesej agama, falsafah dan sains.

Alat membataskan fungsi. Apabila parangnya tumpul, hasil kerjanya buruk sekali. Demikianlah bahasa. Apabila seseorang itu menulis dengan menggunakan bahasa parokial sebagai alat berfikir dan alat menyampaikan pemikiran, maka dengan sendirinya hasil pemikirannya menjadi buruk sekali.

Penerbit buku-buku Melayu hendaknya jangan terikut-ikut dengan liberalsime bahasa Melayu yang sedang dipromosikan oleh media elektronik. Sebagai penerbit buku, kita jangan terikut-ikut tingkah laku golongan pemodal kapitalistik yang tidak mempunyai agenda membangunkan daya fikir bangsa.


.