Friday, September 08, 2006

Menulis Buku Travelogue

Buku yang bertajuk HIKAYAT PELARAN ABDULLAH hasil tulisan Munsyi Abdullah adalah buku travelogue, atau catatan perjalanan, yang paling penting dalam kepustakaan Melayu. Dalam buku ini beliau mencatatkan perkara-perkara yang beliau lihat selama beliau belayar dan mengembara ke Kelantan.

Memang mengejutkan juga bahawa dalam karya Munsyi Abdullah itu terdapat bukti beliau mempunyai intuisi yang tajam tentang cara-cara yang betul bagaimana menulis sebuah buku travelogue.

Hikayat Abdullah termasuk dalam senarai karya agung Melayu yang diterbitkan oleh Yayasan Karyawan Malaysia. Antara karya lain yang termasuk dalam senarai itu adalah Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Merong Mahawangsa, Misa Melayu dan Hikayat Raja Pasai.

Buku travelogue tidak serupa dengan buku panduan mengembara ataupun buku panduan pelancong. Buku panduan mengembara dan buku panduan pelancong ditulis untuk pembaca yang bersedia hendak pergi ke tempat-tempat itu.

Buku travelogue menceritakan pengalaman-pengalaman dan perkara-perkara yang luar biasa yang dialami oleh sang pengembara.


.