Friday, August 12, 2005

Perpustakaan Peribadi

Apabila saudara hendak menjadi penulis, saudara perlu memiliki perpustakaan peribadi dalam bidang penulisan yang saudara ceburi, tanpanya saudara tidak dapat menghasilkan buku-buku berkualiti.


Buku-buku yang saudara beli dan simpan untuk kegunaan peribadi adalah petunjuk paling nyata apakah saudara memiliki 'passion' ataupun tidak dalam sesuatu bidang ilmu. Tanpa passion saudara tidak dapat menghasilkan karya bermutu yang laku di pasaran.


Buku-buku yang saudara beli adalah pelaburan modal bagi menghasilkan buku-buku karya saudara. Sebagaimana para penghibur melaburkan modal membeli pakaian yang dipakai dalam show mereka, para penulis membeli buku bagi menulis buku.


Mungkinkah seseorang itu mempunyai bacaan yang luas dalam sesuatu bidang tanpa memiliki perpustakaan peribadi dalam bidang itu? Tanpa bacaan luas, saudara tidak mempunyai sumber rujukan yang banyak. Tanpa rujukan yang banyak, apa yang saudara tulis tentu kurang maklumat dan faktanya, dan buku saudara mengandungi banyak kesilapan.