Sunday, October 09, 2005

Curi Mencuri Penulis

Kita mula menerima manuskrip daripada pengarang yang sebelum ini menerbitkan karya-karya mereka dengan penerbit-penerbit lain, seperti DBP, Alaf21, Creative, dan Utusan.

Situasi ini amat sensitif di kalangan komuniti penerbit, mungkin tidak pada penulis.

Bagi penulis, menukar penerbit adalah isu mencari peluang menerbitkan lebih banyak karya, ataupun mencari penerbit yang lebih baik tawaran royaltinya, ataupun lebih cepat tempoh penerbitannya, ataupun lebih mudah berunding dengannya.

Bagi penerbit pula, ini adalah isu sikap perniagaan dan nilai persahabatan.

Dato' Dr. Firdaus Abdullah, En. Nordin Mohamed, En. Jaafar Taib dan Cik Roselina adalah rakan-rakan baik kita dan kami sudah kenal lama, malah budi mereka sudah pernah dimakan!

Kita sangat menjaga hubungan baik dengan rakan-rakan yang sebenarnya adalah sahabat seperjuangan dalam memartabatkan karya-karya Melayu. Oleh itu kita tidak mengamalkan perbuatan curi-mencuri penulis.

Inilah fakor yang mendorong kita melabur banyak dalam aktiviti melatih penulis-penulis baru, supaya kita tidak perlu mencuri penulis penerbit lain.

Kita juga menggubal strategi dan program penerbitan produk-produk yang tidak bersaing dengan produk rakan-rakan penerbit lain.

Sebagai contoh, dalam penerbitan karya kreatif yang akan diselenggarakan oleh FORTUNA mulai Januari 2006, kita mempunyai aktiviti R&D sendiri bagi membangunkan karya-karya yang ditulis dengan mematuhi prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam surah Yusuf. Dengan demikian kita tidak akan masuk bersaing dalam pasaran novel cinta remaja.

Tidak dinafikan kita ada menerbitkan karya penulis yang pernah menerbitkan karya mereka dengan DBP seperti Dr. Robiah K. Hamzah, Rejab FI dan AJIKIK, tetapi penulis-penulis itu tidak kita curi. Kita secara terbuka memaklumkan hal itu kepada DBP dan DBP mengambil sikap amat terbuka, malah membantu kita bagi membolehkan karya-karya itu kita terbitkan.

Jika saudara sudah menerbitkan karya saudara dengan rakan penerbit kita, dan bercadang menghantar manuskrip baru saudara kepada kita, sekiranya kami terima, kita akan maklumkan kepada rakan penerbit itu supaya semua perkara adalah telus, demi menjaga hubungan baik sesama rakan seperjuangan.

Sebagai penulis, saudara dinasihati supaya memberitahu penerbit saudara niat saudara hendak menghantar manuskrip baru saudara kepada mana-mana penerbit lain. Dengan cara itu hubungan baik saudara dengan penerbit saudara dapat dijaga.

Masa depan saudara masih panjang. Saudara tidak tahu, besok lusa jangan-jangan saudara perlu menerbitkan karya saudara dengan mereka lagi.