Tuesday, November 01, 2005

Isu Nama Komersial

Jika saudara seorang novelis, adakah penerbit saudara telah mencipta suatu nama samaran untuk digunakan bagi novel-novel yang saudara terbitkan dengan penerbit itu? Amalan ini bukan perkara baru. JK Rowling, penulis siri Harry Potter, adalah nama samaran.

Jika sekiranya penulis Harry Potter itu menulis buku lain, dan hendak menerbitkan buku barunya dengan penerbit lain, adakah dia berhak menggunakan nama “JK. Rowling” pada kulit buku barunya itu?

Isu nama samaran komersial yang dicipta oleh penerbit mempunyai implikasi undang-undangnya.

Siapakah yang mencipta nama samaran saudara? Di dalam perjanjian penerbitan yang saudara tandatangani, adakah disebutkan bahawa saudara dibenarkan menggunakan nama samaran saudara tanpa sebarang sekatan?

Bagi sesetengah penerbit, nama-nama samaran yang mereka cipta untuk novel-novel yang mereka terbitkan adalah salah satu strategi perniagaan mereka. Dalam keadaan begini mereka tentu tidak membenarkan penulis mereka menerbitkan buku dengan penerbit lain menggunakan nama komersial yang dicipta oleh penerbit itu, disebabkan perbuatan si penulis boleh menjejaskan posisi penerbit itu dalam persaingan. Si penerbit boleh mengambil langkah undang-undang bagi menjaga kepentingan perniagaannya.

Saudara adalah dinasihatkan, jika saudara hendak menerbitkan karya saudara dengan penerbit lain, dapatkan izin penerbit saudara sekarang seandainya saudara mahu menggunakan nama komersial saudara itu. Ini bagi mengelakkan saudara menerima surat peguam yang menghendaki saudara menarik balik semua buku saudara dari pasaran, ataupun jika saudara enggan berbuat demikian, saudara akan ditarik ke mahkamah. Pastikan izin itu adalah secara bertulis!