Saturday, January 21, 2006

Rancangan Penerbitan PTS 2006 dan 2007

Pada tahun 2005 PTS berjaya menerbitkan 200 judul baru. Ditambah dengan 300 lebih judul backlist, katalog PTS sekarang mengandungi lebih 500 judul.

Bagi tahun 2006 ini PTS akan menerbitkan 300 judul baru, yakni sekitar 25 judul sebulan.

Penulis-penulis baru PTS yang mengikuti kursus mulai tahun 2005 akan dapat melihat karya-karya mereka terbit sepanjang tahun 2006 ini.

Bagi tahun 2007, PTS akan menerbitkan 400 judul baru. Peningkatan jumlah judul itu bermakna PTS perlu melahirkan sekitar 50 orang penulis baru pada tahun 2006 ini supaya karya-karya mereka dapat diterbitkan mulai 2007.

Tugas melatih dan melahirkan angkatan demi angkatan penulis baru dalam pelbagai sektor pasaran buku-buku Melayu adalah tugas dan tanggungjawab AKADEMI PENERBITAN PTS.

Jikalau saudara berminat menjadi pengarang PTS, sila ikuti notis-notis jadual kursus yang disiarkan dalam laman web rasmi PTS dan blog ini.

Bagi saudara yang pernah menerbitkan karya dengan penerbit lain, sekiranya saudara berminat menjadi pengarang PTS saudara juga diwajibkan menghadiri kursus-kursus PTS.