Saturday, August 19, 2006

Terbit Buku Kulit Tebal

Jika saudara hendak menerbitkan buku kulit tebal, barangkali saudara hendak tahu berapakah jumlah unit yang optimum saudara terbitkan dan bagaimana cara menjualnya.


Umumnya, buku-buku kulit tebal dibeli oleh perpustakaan. Pembeli individu bukan sasaran utama buku-buku kulit tebal disebabkan harga jualan edisi kulit tebal adalah sekitar RM10 lebih mahal. Oleh itu buku-buku kulit tebal Melayu sangat perlahan jualannya dalam kedai-kedai buku.


Jumlah perpustakaan awam di negara ini adalah sekitar 400 buah, maka 400 buah adalah jumlah yang selamat. Ini bermakna, jika saudara mencetak 2 ribu naskhah, beritahu pencetak itu saudara mahu 400 daripadanya dibuat kulit tebal.


Kos membuat kulit tebal adalah sekitar antara RM2 – RM3 ringgit lebih tinggi daripada kulit lembut, berdasarkan jenis-jenis kulit tebal itu.


Jika saudara hendak menerbitkan buku kulit tebal, dua faktor yang perlu diambil kira adalah:


(a) Adakah saudara dapat menjual buku itu dalam kedai-kedai elitis seperti rangakaian MPH dan KINOKUNIYA, sebab hanya pengunjung kedai-kedai elitis yang sedia membeli buku-buku mahal. Faktor ini menyebabkan kedai-kedai buku kecil tidak mahu mempamerkan buku-buku kulit tebal sebab ia merugikan ruang pameran dalam kedai.


(b) Adakah saudara dapat membekalkan buku saudara kepada perpustakaan-perpustakaan awam, sebab ia dilakukan melalui proses tender dan hanya kontraktor buku yang berdaftar dengan kementerian kewangan sahaja dapat membekalkan buku-buku ke perpustakaan.


Semua penulis ingin bukunya diterbitkan sebagai buku kulit tebal disebabkan prestij yang dikaitkan dengan buku-buku kulit tebal. Bagi penulis, kepuasan membaca namanya tercetak pada edisi kulit tebal adalah ibarat mempunyai Rolls Royce di halaman rumah.