Friday, September 01, 2006

Bahasa Mengajak-ajak

Semua penulis menulis disebabkan dia hendak mempengaruhi minda pembacanya supaya menerima idea-idea yang dikemukakan di dalam bukunya itu.

Orang yang menulis buku resipi masakan sekalipun, dia menulis buku itu supaya si pembacanya mahu mencuba resipinya.

Banyak idea yang baik-baik tetapi tidak diterima orang disebabkan si penulis menulis menggunakan gaya bahasa yang tidak persuasif. Perkataan persuade bermakna 'mempengaruhi', jadi persuasive bermakna 'berdaya pengaruh'.

Gaya bahasa menyeru-nyeru dan mengajak-ajak adalah tidak persuasif. Semakin banyak seseorang itu menggunakan perkataan-perkataan seruan dan ajakan, semakin tidak persuasif tulisan ataupun percakapannya.

Contoh bahasa yang mengajak-ajak adalah:

Marilah kita.....
(SALAH)
Ayuhlah.....
(SALAH)
Saya mengajak saudara-saudara yang ada di sini supaya.....
(SALAH)
Janganlah kita lupa.....
(SALAH)
Ingatlah akan.....
(SALAH)

Orang yang pintar tidak suka diseru-seru dan diajak-ajak. Mereka mahu dipengaruhi.