Thursday, August 31, 2006

Kamus: Buku Paling Selamat

Sesetengah buku dapat menjadikan penulisnya terkenal, meskipun royalti daripada buku-buku mereka itu tidak besar dan tidak pula berpanjangan. Majoriti penulis yang digelar sasterawan termasuk dalam kelompok ini. Mereka terkenal tetapi tidak kaya dengan royalti.

Sesetengah buku menghasilkan royalti yang besar dan berpanjangan, tetapi penulisnya tidak terkenal. Sebagai contoh, buku-buku kamus diulangcetak bertahun-tahun, malah berbelas-belas tahun tanpa perlu dikemaskini.

Jika saudara masuk ke kedai buku dan pergi ke bahagian rak kamus, saudara akan lihat banyaknya jenis-jenis kamus, daripada yang kecil-kecil, kepada yang besar-besar, yang diterbitkan oleh banyak penerbit, daripada penerbit yang langsung tidak terkenal, kepada penerbit kamus terkenal seperti Oxford dan DBP.

Kamus adalah buku yang paling selamat diterbitkan! Belum ada penerbit yang rugi kerana menerbitkan kamus.

Kamus adalah buku yang paling teruk dicetak rompak isinya.

Penerbit-penerbit kecil membayar beberapa ribu ringgit kepada sesiapa yang sanggup 'menyusun' kamus. Si penyusun hanya perlu mencedok dan menyalin isi kamus-kamus penerbit lain, itu sahaja.

Meskipun 'menyusun' kamus-kamus kecil amat mudah, dan menerbitkan kamus amat menguntungkan, tetapi, barangkali disebabkan perniagaan jenis ini melibatkan banyak perbuatan mencuri hakcipta, kita dapati belum ada penerbit kamus-kamus 'curi' itu yang berjaya berkembang menjadi penerbit besar.


.