Wednesday, August 24, 2005

Huruf C dalam Bulatan ©

Kebanyakan penulis tahu bahawa smbol © adalah lambang hakcipta. Apabila simbol ini digunakan pada buku dengan teraan seperti di bawah:

© Zainal bin Bulat 2005

Simbol di atas bermakna pada tahun 2005 hakcipta isi kandungan buku itu adalah kepunyaan Zainal bin Bulat seorang sahaja.

Pada tahun 2005 Dewan Bahasa dan Pustaka menganjurkan seminar berkenaan Kris Mas. Kertas kerja seminar itu dicetak dalam bentuk sebuah buku tebal tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan daripada penulis-penulis kertas kerja itu. Pada buku itu dicetak:

© Dewan Bahasa dan Pustaka

Adakah dengan mencetak tanda © dan meletakkan nama 'Dewan Bahasa dan Pustaka' di situ, maka secara automatik hakcipta kertas-kertas kerja itu sudah menjadi milik DBP?

Tidak. Tanda © yang tercetak pada buku itu tidak mempunyai implikasi undang-undang daripada segi pemilikan hakcipta buku itu. Hakcipta setiap kertas kerja yang dicetak dalam buku itu tetap berada di tangan penulisnya.

Hakcipta sesebuah karya itu terpindah apabila si pengarang menandatangani dokumen pindahmilik dengan pihak kedua.

Jadi ingatlah: Selagi saudara tidak menandatangani apa-apa perjanjian dengan penerbit, yang dengan jelas mengatakan saudara sudah memindahkan hakcipta kepada penerbit itu, hakcipta karya tersebut masih ada pada saudara. Saudara berhak melakukan apa sahaja kepada kertas kerja saudara. Malah kalau mahu, saudara boleh menyaman penerbit yang menerbitkan karya saudara tanpa terlebih dahulu menandatangani perjanjian penerbitan dengan saudara.

Bukti bahawa penerbit adalah pemilik hakcipta sesuatu karya adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani secara sah dengan pemilik asal hakcipta karya itu.