Tuesday, December 06, 2005

Duit Komik Melayu untuk Penerbit Cina

Remaja lelaki adalah lubuk duit bagi penerbit-penerbit komik. Sayang sekali duit remaja lelaki Melayu tidak dikaut oleh penerbit-penerbit Melayu.

Komik-komik yang mendominasi pasaran kita sekarang adalah 90 peratus komik impot dari Hong Kong, Taiwan dan Jepun yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu.

Kita harap fenomena ini bersifat sementara dan fasa peralihan sahaja, iaitu sebelum penerbit-penerbit tempatan dapat merancang dengan betul bagaimana mereka dapat menghasilkan komik-komik yang digemari oleh remaja tempatan.

Walaupun penerbit tempatan tahu lubuk emas ini tetapi mengapakah mereka tidak dapat menghasilkan komik-komik yang dapat mengalahkan komik-komik impot?

Kegagalan penerbit komik tempatan adalah pada cara kerja kita yang tidak saintifik. Penyelidikan psikologi sudah mengenalpasti bahawa kepintaran mencipta cerita, menulis cerita dan melukis jarang sekali dimiliki oleh seseorang individu.

Penerbit tidak boleh menyuruh pelukis-pelukis komik melakukan 3 tugas yang sangat berbeza, iaitu mencipta cerita, menulis skrip komik, dan melukis. Inilah yang menyebabkan mutu cerita dalam komik-komik tempatan tidak dapat bersaing dengan mutu cerita komik-komik Cina dan Jepun.

Di Jepun, Korea dan Taiwan, pelukis komik hanya melukis komik. Itu sahaja. Cerita dicipta oleh orang lain, iaitu pembuat cerita. Skrip komik disediakan oleh orang lain. Pekomik hanya melukiskan komik sahaja.

Kata pepatah Melayu, yang memanjat kelapa biar memanjat kelapa, yang melapah kerbau biar melapah kerbau, yang merendang biar merendang. Jangan disuruh orang yang memanjat kelapa juga melapah kerbau dan memasak rendang sampai siap. Kata Nabi Muhammad, jangan serahkan kerja kepada orang yang bukan pakarnya, nanti binasa.