Tuesday, July 25, 2006

Terjemahan Sastera: Makna ataupun Keindahan?

Apabila menterjemahkan karya sastera, yang manakah yang dipentingkan?

a. Makna yang tepat,

ataupun


b. Terjemahan yang indah?


Jawapannya: Terjemahan yang indah.

Syarat menjadi penterjemah sastera: Saudara mesti mempunyai bakat menghasilkan ayat-ayat yang indah dalam bahasa Melayu.


.