Tuesday, September 05, 2006

Buku Sastera yang Laku

Apabila kita mengkaji senarai novelis yang menerima royalti lebih RM50 ribu setahun daripada jualan karya mereka dalam pasaran terbuka, tidak ada antara nama-nama itu yang terdiri daripada penulis yang diiktiraf sebagai sasterawan.

Keadaan ini mencipta semacam mindset 'sef-fullfilling prophecy' ataupun 'ramalan yang kemudian terbukti menjadi benar' di kalangan para penulis novel sastera.

Jadi, orang sastera percaya novel sastera tidak dapat menghasilkan royalti puluhan ribu setahun. Mereka percaya novel yang laku puluhan ribu naskhah bukan novel bermutu sastera. Kepercayaan itu menyebabkan mereka tidak mempelajari formula-formula karya yang dapat menghasilkan royalti puluhan ribu ringgit setahun.

Akibatnya, mereka pun terus menerus menghasilkan karya-karya yang kemudiannya terbukti tidak dapat dijual puluhan ribu naskhah setahun!

Tidak ada bukti bahawa novel bertaraf sastera mustahil dapat menghasilkan royalti puluhan ribu setahun. Keyakinan bahawa novel bertaraf sastera tidak laku adalah mitos yang dipercayai sebagai suatu kebenaran oleh orang-orang sastera sendiri.

Dalam semua kategori produk, tentu ada yang laku dan ada yang tidak laku! Ini adalah kebenaran. Rolls Royce pun ada modelnya yang laku dan ada yang kurang laku. Apatah lagi yang namanya novel sastera.

Produk-produk sastera tidak berbeza daripada produk-produk lain. Ada produk sastera yang laku dan ada yang tidak. Tetapi apabila kita percaya asal namanya novel sastera maka ia pasti tidak laku, pola pikir seperti ini tidak logik, tidak objektif.

Para penulis novel sastera perlu mempelajari formula-formula karya sastera yang laku. Peminat sastera menunggu-nunggu kemunculan novel-novel sastera yang dapat mereka nikmati dalam proses pembacaannya.

PTS FORTUNA sedang bekerja keras membangunkan seangkatan penulis novel sastera yang dapat menghasilkan royalti berpanjangan kepada para penulisnya. Mudah-mudahan usaha ini dapat menghasilkan statistik jualan yang meyakinkan golongan sasterawan bahawa sastera tidak berseteru dengan wang.


.