Saturday, September 16, 2006

Hakcipta: Apa yang Diwaqafkan?

Apabila saudara hendak mewaqafkan ilmu yang terkandung dalam buku karya saudara, apakah sebenarnya maksud pewaqafan buku itu kepada para penerbit, para penterjemah dan para penulis yang menggunakan buku saudara itu?

1. Adakah saudara mengizinkan sesiapa sahaja mengulang cetak buku saudara itu termasuk mereka yang hendak memperdagangkan buku itu dan membuat keuntungan daripadanya?

Contoh yang terkenal adalah novel "SHIT" karya Shahnon Ahmad. Beliau mengizinkan sesiapa sahaja mengulang cetak novel itu, dan menjual serta membuat sebanyak-banyak keuntungan daripadanya, tanpa membayar royalti kepada beliau.

2. Adakah saudara hanya mengizinkan buku saudara itu disalin, difotokopi, dicetak, dan diedar bagi tujuan pendidikan dan menyebarkan ilmu di dalamnya, bukan bagi tujuan mendapat keuntungan kewangan?

Sebagai contoh, saudara membenarkan buku saudara itu difotokopi untuk bacaan peribadi, atapun difotokopi oleh guru-guru yang menggunakan buku itu bagi mengajar murid-muridnya.

Banyak kitab agama diwaqafkan oleh penulisnya bagi bagi tujuan penyebaran ilmu sahaja, tetapi apa yang dilakukan oleh para penerbit adalah kitab-kitab itu diulangcetak dan diperdagangkan bagi mengaut keuntungan kewangan dan menjadi kaya raya daripadanya.

3. Adakah saudara mengizinkan buku saudara itu diterjemahkan dan diperdagangkan oleh mana-mana penerbit yang mempunyai tujuan mencari keuntungan daripada terjemahan itu tanpa membayar sesen pun royalti kepada saudara?

4. Adakah saudara mengizinkan kandungan dalam buku saudara itu disalin dan diperakukan sebagai hasil tulisan original si penyalin?

Perkara ini paling berleluasa dilakukan oleh ustaz-ustaz Malaysia. Mereka menyalin isi kandungan kitab-kitab dan buku-buku agama hasil karya penulis dan penterjemah Indonesia, kemudian ustaz-ustaz Malaysia itu meletakkan namanya sendiri di luar bukunya itu, seolah-olah setiap ayat dalam buku itu adalah ayat-ayat ciptaannya sendiri.


.