Friday, September 15, 2006

Hakcipta: Bahan dari Internet

Apabila saudara ke kedai buku, saudara dapat melihat bagaimana kulit-kulit buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit buku agama tradisional menimbulkan kesangsian berkenaan taraf hakcipta bahan-bahan grafik yang digunakan bagi menghiasi kulit-kulit itu.

Penerbit buku-buku agama tradisional di negara kita ini lazimnya tidak mempunyai jabatan editorial mahupun jabatan grafik.

Justeru, dari manakah mereka mendapat bekalan bahan-bahan grafik yang digunakan pada buku-buku yang mereka terbitkan? Jawabnya, mereka mengupah orang luar bagi melakukan tugas-tugas membuat layout dan membuat kulit-kulit buku itu.

Orang-orang luar itu adalah individu-individu yang lazimnya tidak membeli bahan-bahan grafik secara sah disebabkan bahan-bahan itu mahal manakala upah yang dibayar oleh penerbit adalah murah.

Justeru mereka menggunakan (baca, mencuri) bahan-bahan daripada sumber-sumber seperti internet, CD cetak rompak, buku, majalah, kalendar dan seumpamanya, yang di-download ataupun di-scan.

Undang-undang hakcipta melindungi apa jua hasil karya seni, termasuk gambar foto dan lukisan, tanpa mengira dari mana gambar-gambar dan lukisan itu diambil, disalin, di-scan ataupun di-download.

Hukum mencuri tetap mencuri. Tidak ada istilah mencuri yang dibenarkan, ataupun mencuri yang tidak dibenarkan.


.