Monday, September 04, 2006

Mendapatkan Semula Hak Penerbitan

Barangkali dahulu saudara pernah menerbitkan buku saudara dengan sebuah penerbit (Penerbit ABC) dan sekarang saudara hendak menyerahkan buku itu kepada penerbit lain (Penerbit XYZ).

1. Adakah saudara menandatangani sebarang dokumen perjanjian penerbitan dengan Penerbit ABC?

(a) Jikalau saudara tidak ada menandatangani apa-apa dokumen dengan
Penerbit ABC, saudara tidak perlu mengambil semula hak penerbitan buku saudara itu. Saudara boleh terus menyerahkan buku itu kepada Penerbit XYZ.

Banyak penerbit kecil-kecilan yang tidak ambil pusing dengan dokumen perjanjian hak penerbitan. Dari segi undang-undang, tanpa dokumen itu saudara sebenarnya tidak pernah menyerahkan hakcipta dan hak penerbitan buku saudara kepada
Penerbit ABC.

Jadi saudara boleh serahkan buku saudara kepada penerbit lain.

(b) Jikalau saudara ada menandatangani dokumen perjanjian penerbitan, maka saudara perlu menulis surat kepada
Penerbit ABC itu dan memberitahu niat saudara hendak mengambil semula hak penerbitan buku itu.

2. Adakah syarikat
Penerbit ABC itu masih ada, masih beroperasi?

(a) Jikalau
Penerbit ABC itu masih hidup, dan saudara ada menandatangani dokumen perjanjian penerbitan, saudara perlu menulis surat kepada penerbit itu.

(b) Jika
Penerbit ABC sudah mati, sudah tidak beroperasi lagi, saudara perlu menulis surat berdaftar kepada alamat lama penerbit itu, dan simpan surat itu apabila ia dikembalikan, sebagai bukti bahawa saudara sudah cuba menghubungi Penerbit ABC.

Selepas saudara menerima semula surat berdaftar yang saudara kirimkan itu, tunggu 14 hari sebelum menyerahkan buku saudara kepada penerbit baru.

Apabila saudara menulis surat mengambil semula hak penerbitan, sentiasa gunakan khidmat pos berdaftar!.