Wednesday, January 11, 2006

Iklan: Perjumpaan Penulis Storyboard

Tarikh tentatif perjumpaan ini adalah pada 28 Januari 2006.


Penulis storyboard adalah orang istimewa. Mereka menjadi buruan para penerbit filem dan drama televisyen. Disebabkan jumlah mereka tidak ramai, para penerbit sanggup membayar yuran tinggi bagi mendapatkan kepakaran penulis storyboard yang berbakat dan berpengalaman.


Di luar negara, para penerbit siri komik menggunakan khidmat penulis storyboard bagi menghasilkan komik-komik yang berjaya dalam pasaran. Cerita dihantar kepada penulis storyboard dahulu. Apabila storyboard itu sudah diluluskan oleh editor, barulah storyboard itu diserahkan kepada pelukis komik.


Peranan penulis storyboard mempengaruhi kejayaan ataupun kegagalan sesuatu karya filem ataupun komik. Jika penerbit tersalah memilih penulis storyboard, walaupun cerita asal itu bagus, jikalau storyboardnya tidak bagus, filem ataupun komik itu nanti tidak bagus.


Selain menerbitkan novel konvensional, PTS FORTUNA akan menerbitkan “novel-novel grafik”. Angkatan pertama siri novel grafik PTS sedang dalam proses penulisan storyboardnya. FORTUNA mempunyai rancangan menerbitkan 30 novel grafik setahun.


Saudara yang berminat hendak belajar prinsip dan teknik menulis storyboard, hubungi penyelaras projek ini, Sdr. Elmaaniq pada nombor 0133626390 ataupun elmaaniq@gmail.com ataupun delimasakti.blogspot.com