Sunday, January 22, 2006

Ukuran dan Bilangan dalam Surah Yusuf

Seni menggambarkan keadaan sesuatu perkara adalah bukti bakat kepengarangan seseorang novelis. Dalam menerangkan sesuatu keadaan yang serupa, berlainan novelis, berlainan kesan yang ditimbulkan oleh perbezaaan ayat-ayat yang mereka gunakan. Semakin pandai novelis menggambarkan sesuatu keadaan, semakin indah kisah itu dan semakin berkesan novelnya.

Teknik yang digunakan oleh Allah bagi menggambarkan keelokan rupa paras Nabi Yusuf menghasilkan kisah Yusuf & Zulaikha yang amat indah.

Dalam menulis novel Islami, perlukah saudara menerangkan fakta-fakta ukuran sesuatu yang saudara gambarkan? Umpamanya, jikalau sesuatu itu tinggi, perlukah saudara menerangkan berapa meter tingginya?

Katakanlah, saudara hendak menerangkan watak utama dalam novel saudara, seorang penghidap penyakit batuk kering, yang pernah tinggal di hospital. Bagaimanakah saudara hendak menerangkan keadaan lamanya dia tinggal di hospital. Perlukah saudara menerangkan jumlah sebenar hari dia masuk wad? Jika perlu, mengapa? Jika tidak perlu, mengapa?

Jikalau saudara hendak menggambarkan seseorang itu mempunyai wang yang banyak, yang kaya, perlukah saudara menerangkan jumlah sebenar pendapatannya, ataupun nilai sebenar hartanya? Jika dia mampu membeli kereta mahal, perlukah saudara menerangkan harga sebenar kereta yang dibelinya itu?


Jikalau saudara hendak menggambarkan seseorang itu masih muda, ataupun sudah sangat tua, perlukah saudara terangkan usia sebenar orang itu?


Suatu unsur yang menarik dalam surah Yusuf adalah aspek ukuran seperti ukuran jarak ruang, jarak waktu, nilai matawang, umur, sukatan berat, sukatan jumlah dan bilangan unit.


Analisis surah Yusuf menunjukkan, dalam menyampaikan kisah hidup Nabi Yusuf, apabila Allah menggambarkan sifat sesuatu, ukuran-ukuran yang diberikan itu adalah tidak tepat atau tidak spesifik.


1. Ukuran jarak: Jikalau sesuatu itu dekat ataupun jauh, perlukah saudara terangkan dengan tepat berapa kilometer jaraknyanya? Tidak perlu, berdasarkan “....buanglah dia ke negeri yang jauh....” (Yusuf, ayat 9)


2. Ukuran harga: Jikalau sesuatu itu mahal, perlukah saudara menerangkan dengan tepat berapa ringgit harganya? Tidak perlu, berdasarkan “....mereka jual Yusuf dengan harga yang murah, beberapa dirham sahaja....” (Yusuf, ayat 20), “....Hendaklah kamu letakkan wang harga gandum....” (Yusuf, ayat 62)


3. Ukuran waktu: Jikalau sesuatu itu sekejap ataupun lama, perlukah saudara menerangkan dengan tepat berapa bilangan hari ataupun berapa tahun tempoh waktunya? Tidak perlu, berdasarkan “....mereka penjarakan Yusuf, hingga beberapa waktu.” (Yusuf, ayat 35), dan “....sehingga Yusuf tinggal dalam penjara beberapa tahun.” (Yusuf, ayat 42)


4. Ukuran jumlah: Jikalau sesuatu itu banyak ataupun sedikit, perlukah saudara menerangkan dengan tepat berapa jumlah unitnya? Tidak perlu, berdasarkan “....kecuali sedikit yang kamu simpan.” (Yusuf, ayat 48), “....lalu ditutup segala pintu....” (Yusuf, ayat 23) “....kami minta tambah sekadar muatan seekor unta....” (Yusuf, ayat 65), “....hendaklah masuk dari beberapa pintu....” (Yusuf, ayat 67), “....penuhkanlah sukatan untuk kami,” (Yusuf, ayat 88)


5. Ukuran berat: Jikalau sesuatu itu berat, perlukah saudara menerangkan dengan tepat berapa kilogram timbangannya? Tidak perlu, berdasarkan “....seberat seekor unta....” (Yusuf, ayat 72)


6. Ukuran usia: Jikalau seseorang itu tua ataupun muda, perlukah saudara menerangkan dengan tepat berapa tahun usinya? Tidak perlu, berdasarkan “....apabila Yusuf dewasa....” (Yusuf, ayat 22),


Di satu pihak lain, terdapat ukuran bilangan jumlah yang diberikan dengan tepat dalam surah Yusuf seperti dalam ayat-ayat “....melihat 11 bintang....” (Yusuf, ayat 4), “....mereka suruh seorang daripada mereka....” (Yusuf, ayat 19), “Bersama Yusuf telah masuk 2 orang pemuda ke dalam penjara....” (Yusuf, ayat 36), “....7 ekor sapi.... 7 tangkai gandum....” (Yusuf, ayat 43), “....kamu bercucuk tanam 7 tahun....” (Yusuf, ayat 47), “....7 tahun kemarau....” (Yusuf, ayat 48) dan “....telah putih kedua biji mata ayahnya...” (Yusuf, ayat 84)


Kita masih perlu mencari formula yang digunakan dalam surah Yusuf bagi mengenalpasti dalam keadaan bagaimana ukuran-ukuran tidak perlu diberikan dengan tepat, dan dalam keadaan bagaimana ukuran itu harus diderikan dengan tepat.


Ambil sahaja kes ukuran waktu. Ada kalanya ukuran waktu itu tidak tepat, seperti pada ayat “....mereka penjarakan Yusuf, hingga beberapa waktu.” (Yusuf, ayat 35), dan “....sehingga Yusuf tinggal dalam penjara beberapa tahun.” (Yusuf, ayat 42).


Ada kalanya ukuran waktu itu diberikan dengan tepat, “....kamu bercucuk tanam 7 tahun....” (Yusuf, ayat 47), “....7 tahun kemarau....” (Yusuf, ayat 48) dan “....telah putih kedua biji mata ayahnya...” (Yusuf, ayat 84).


Sehingga kita dapat memahami formula di sebalik perbezaan itu, Tuhan-lah yang lebih mengetahui.