Wednesday, September 20, 2006

Hakcipta: Syed Alwi lwn Dewan Bahasa dan Pustaka

Ada satu kes saman sivil yang relevan dengan penulis, editor dan penerbit, iaitu kes Syed Alwi lawan Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana Syed Alwi menang.

Detail kes ini saya tidak ingat dengan tepat. Ia berlaku pada tahun 70-an, waktu itu saya bertugas di Bahagian Sastera DBP.

Dalam kes ini, Syed Alwi (sekarang Dato' Sasterawan Negara) menyerahkan sebuah skrip drama (kalau tak silap saya, Alang Rentak Seribu) kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dengan tujuan supaya skrip itu diterbitkan sebagai buku oleh DBP.

Pegawai DBP pun menerima manuskrip itu, dan pengurusan DBP setuju menerbitkannya. Lalu skrip itupun dicetak dan diterbitkan sebagai buku.

Apa yang berlaku, buku itu sudah terbit tetapi dokumen perjanjian penerbitannya belum diserahkan kepada Syed Alwi bagi ditandatangani. (Editor, ingat perkara ini!)

Syed Alwi tidak berpuas hati dengan keadaan bukunya itu yang mengandungi banyak kecacatan dan kelemahan, lalu membawa kes itu ke mahkamah. (Penulis, ingat hak penulis!)

Keputusan mahkamah menyebelahi Syed Alwi di mana mahkamah memutuskan DBP tidak berhak menerbitkan manuskrip itu sebelum penulisnya memberikan keizinan secara bertulis dalam perjanjian penerbitan. Maksudnya, dalam kes itu DBP salah sebab telah menerbitkan buku itu tanpa izin.

DBP dikehendaki membayar RM10,000 kepada Syed Alwi. Banyak itu! (Penerbit, ingat ini!)


.