Tuesday, July 25, 2006

Terjemahan: Bahasa Mana Lebih Penting?

Apabila saudara mahu menjadi penterjemah, tentu sekali saudara perlu mengusai 2 bahasa, yakni bahasa sumber dan bahasa sasaran.

Jikalau saudara hendak menterjemah karya Sherlock Holmes ke dalam bahasa Melayu, bahasa yang manakah yang wajib saudara kuasai dengan lebih baik, bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu?

Jawapannya: Bahasa Melayu!

Ya, saudara wajib menguasai bahasa Melayu dengan baiknya. Kalau bahasa Inggeris saudara kurang baik, itu tidak menyebabkan saudara hilang kelayakan menterjemah.


.