Friday, November 10, 2006

Surah Yusuf: Dari Novel ke Filem

Surah Yusuf terdiri daripada 111 ayat. Daripada jumlah 111 ayat itu 98 ayat adalah ayat yang secara langsung menceritakan kisah Nabi Yusuf. Dari pada 98 ayat itu, 86 ayat mengandungi dialog, yakni sekitar 88%. Ini adalah peratusan yang amat tinggi.

Kita tidak tahu mengapa Allah menyampaikan kisah hidup Nabi Yusuf dengan menggunakan dialog. Allah sahajalah yang mengetahui.

Namun, akal logik kita dapat melihat beberapa kelebihan cerita yang ditulis dengan menggunakan banyak dialog:

(1) Jumlah dialog yang banyak memudahkan kerja mengadaptasi novel itu menjadi skrip filem kerana ini bermakna dialog watak-watak sudah disediakan dalam novel itu. Penulis skrip filem hanya perlu memilih dialog-dialog yang hendak digunakan.

(2) Ia juga memudahkan kerja-kerja mengadaptasi novel itu menjadi novel grafik kerana dialog untuk belon-belon sudah disediakan dalam novel itu. Ini amat memudahkan penulis story-board edisi novel grafiknya.

(3) Novel yang menggunakan banyak dialog juga lebih mudah dan lebih laju dibaca dibandingkan dengan novel yang banyak menggunakan naratif.

Kita sudah mendengar cadangan supaya lebih banyak filem-filem tempatan dibuat berdasarkan adaptasi novel-novel terbaik dalam sastera Melayu. Baca Utusan.

Salah satu halangan teknikal yang dihadapi bagi menjayakan cadangan itu adalah bahawa sewaktu novel-novel itu ditulis, isu adaptasi ke filem tidak pernah diambil kira oleh para pengarangnya. Ini menyebabkan kerja-kerja adaptasi itu menjadi sukar, malah hasil adaptasi beberapa novel Melayu yang pernah dilakukan tidak memuaskan hati si pengarang.

.

.