Tuesday, August 02, 2005

Bahan Internet

Ramai penulis menghantar manuskrip dengan disertakan ilustrasi yang mereka ambil dari internet. Perbuatan itu adalah salah sebab ia melanggar undang-undang harta intelektual.

Semua bahan yang disiarkan dalam internet (termasuk bahan-bahan dalam blog ini!) tidak boleh digunakan oleh mana-mana pihak lain kecuali dengan memohon izin daripada pihak yang memiliki hakcipta bahan itu. Habis cerita.