Friday, September 22, 2006

Hakcipta: Cara Menguruskan Pewarisan

Harta intelek adalah amat besar nilai ekonominya. Ia mungkin lebih berharga daripada sebiji rumah banglo.

Apabila saudara meninggal dunia, royalti buku-buku saudara perlu difaraidkan kepada para pewaris saudara. Bagaimanakah ini dapat dilakukan?

Bukanlah pula tanggungjawab penerbit melaksanakan bahagian faraid harta para penulisnya. Justeru, saudara perlu merancang daripada sekarang bagaimana royalti saudara itu perlu diurus supaya semua yang berhak, mendapat bahagiannya.

Ada beberapa cara ini dapat dilakukan:

1. Saudara menubuhkan yayasan keluarga dan saudara mengarahkan kepada penerbit supaya membayar royalti kepada akaun yayasan. Anak-anak saudara yang menjadi lembaga pengarah yayasan itu akan mentadbir dan menentukan bagaimana royalti itu digunakan bagi kepentingan roh saudara dan anak cucu saudara.

2. Saudara melantik seorang penama, isteri ataupun anak, sebagai pemegang amanah dan saudara mengarahkan penerbit supaya membayar royalti kepada beliau. Orang itu akan menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemegang amanah dengan membahagi-bahagikan royalti itu kepada semua yang berhak menerimanya.

3. Saudara boleh mewaqafkan semua royalti saudara kepada mana-mana sekolah agama rakyat, ataupun rumah anak-anak yatim, ataupun tabung masjid, dan saudara mengarahkan penerbit supaya membayar royalti kepada penerima waqaf itu.

Walau apa sekalipun pilihan saudara, semua arahan saudara kepada penerbit hendaklah secara bertulis, dan sebaik-baiknya didraf dengan bantuan peguam.


.