Tuesday, August 16, 2005

Gunakan Bahasa Melayu Susastera

Apabila saudara menulis karya kreatif untuk diterbitkan oleh PTS, gunakan gaya bahasa standard susastera.


Contoh penggunaan bahasa standard susastera adalah sebagaimana yang digunakan oleh Sdr. Imad dalam karyanya “Cinta Pandang Pertama” dan karya Sdr. Norasyikin dalam karyanya “Cinta Pertama” yang disiarkan dalam blog ini.


Sila baca semula kedua-dua karya itu dan kaji perbezaan gaya bahasa pengarang-pengarang itu dengan gaya bahasa Melayu basahan yang lazimnya digunakan dalam dialog.