Tuesday, October 11, 2005

Teks Agama: Isu Budaya

Para pelajar teori terjemahan belajar tentang (a) teori terjemahan linguistik dan (b) teori terjemahan budaya.

Pakar-pakar teori terjemahan di Barat mengatakan terjemahan budaya tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh seseorang itu melakukan terjemahan budaya apabila ayat "They held a party to celebrate their victory." menjadi "Mereka mengadakan kenduri bagi meraikan kemenangan mereka." Mereka sudah mengemukakan teknik-teknik memindahkan unsur budaya ke dalam bahasa sasaran. Adakah teknik-teknik yang mereka cipta itu dapat digunakan bagi menterjemahkan teks agama Islam?

Teks-teks tentang agama Islam terdiri daripada 5 kategori:

1. Teks Quran
2. Teks hadith
3. Teks yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yang lazimnya mengiringi teks hadith.
5. Teks yang diucapkan oleh perawi hadith.
4. Teks yang ditulis oleh pengarang kitab-kitab agama.

Teks agama tidak terlepas daripada mengandungi banyak unsur-unsur budaya. Teks Quran, hadith dan tulisan pengarang kitab-kitab agama mengandungi unsur budaya yang banyak. Bagaimanakah caranya menterjemahkan unsur-unsur budaya yang terdapat dalam teks Arab ke dalam bahasa Melayu?

Isu unsur budaya muncul dalam teori terjemahan Barat disebabkan pengalaman mereka cuba menterjemahkan Bible ke dalam bahasa-bahasa dunia. Perlu disebut di sini para pelopor teori terjemahan moden sebagaimana yang diketahui hari ini adalah para mubaligh Kristian.

(Kita akan membincangkan isu ini apabila saya pulang dari bertugas outstation.)