Tuesday, August 22, 2006

Peminat Penulis

Salah satu strategi bagi menjadi penulis yang mampu hidup dengan menulis sepenuh masa adalah dengan membangunkan kelompok peminat buku-buku karya saudara.

Peminat-peminat saudara memainkan 2 peranan penting:

(a) Orang-orang yang meminati karya saudara berfungsi sebagai pasaran terjamin bagi semua buku saudara. Mereka membeli buku saudara dan menjadikannya koleksi peribadi. Semakin banyak jumlah peminat saudara, semakin besar pasaran terjamin bagi karya-karya saudara.

(b) Para peminat saudara berfungsi sebagai promoter dan salesman bagi nama dan buku-buku saudara kepada orang-orang di sekeliling mereka.

Semua jenis buku dan pengarang mempunyai khalayak peminat masing-masing, bukan hanya pengarang kreatif sahaja. Dr. Danial Zainal Abidin adalah contoh pengarang buku-buku motivasi al-Quran yang mempunyai banyak peminat. Buku kanak-kanak pun mempunyai peminat mereka sendiri.


.