Tuesday, August 22, 2006

Siapa Fred Suriya?

Fred Suriya adalah seorang gadis Peranchis yang sedang bekerja di Malaysia secara kontrak sebagai penterjemah selama 2 tahun. Beliau hanya tahu berbahasa Melayu lisan sahaja, cukup untuk berkomunikasi di jalanan.

Saya kebetulan berpeluang berkenalan dengan beliau lalu saya mencadangkan beliau menulis buku-buku cerita dalam bahasa Melayu dengan cara beliau mencipta jalan ceritanya secara detail dan kemudian Sdr. Ashadi Zain dan Dr. Haslisa Ramli menuliskan cerita sepenuhnya dalam bahasa Melayu.

Lihat MATAHARA ditulis bersama Dr. Haslisa Ramli, dan 5 siri ADAM KECIL dan ADAM lagi ditulis bersama Sdr. Ashadi Zain.

Siri MATAHARA dan Siri ADAM KECIL akan terus terbit bersiri-siri sepanjang tahun. Bagi Siri ADAM, sudah ada penerbit yang berminat mengekspot siri itu ke Vietnam dalam bahasa Inggeris.


.