Saturday, November 26, 2005

Mungkinkah Alif Firdaus Menjadi Fenomena?

Sdr. Alif Firdaus adalah penulis PTS yang luar biasa. Karya beliau yang pertama “Untuk Syampu” baru sahaja masuk pasaran, dan maklumat dari Jabatan Pemasaran PTS menunjukkan sudah ada tanda-tanda buku itu akan menerima sambutan hangat di kalangan remaja awal.

Sdr. Alif luar biasa disebabkan beliau memulakan kerjayanya dalam bidang buku sebagai seorang ilustrator dan pelukis komik. Selepas menghadiri kursus penulisan PTS barulah beliau menulis buku.

Buku “Untuk Syampoo” ditulis, dilukis dan kulit bukunya pun dilukis oleh beliau sendiri.

Tetapi di manakah kelebihan Sdr. Alif? Buku beliau mendapat sambutan baik di kalangan remaja lelaki dan perempuan. Lazimnya, penulis perempuan hanya diminati oleh pembaca perempuan, manakala penulis lelaki diminati oleh pembaca lelaki. Di sinilah kelebihan Sdr. Alif, beliau dapat mencipta karya yang menembusi kedua-dua sektor pembaca itu.

Kita meramalkan buku “Untuk Syampu” akan bertahan lama dalam pasaran disebabkan ceritanya mempunyai ciri-ciri yang membolehkan buku itu tidak trendy. Kini beliau perlu menghasilkan lebih banyak buku yang dapat mengulangi kejayaan “Untuk Syampu” bagi memenuhi permintaan peminat-peminatnya.


Friday, November 25, 2005

Memodenkan Bahasa Hadis

Apabila saudara membaca kitab-kitab agama, saudara akan dapati teks hadis dalam Bahasa Melayunya susah dibaca. Ia berbelit-belit, dan banyak kali saudara tidak dapat hendak mengagak apa makna hadis itu.

Di bawah adalah suatu contoh:

Janganlah engkau semua mempersangatkan dalam meminta sesuatu sebab demi Allah, tidaklah seseorang dari engkau semua itu meminta sesuatu, kemudian kerana permintaannya itu lalu dapat mengeluarkan sesuatu pemberian daripadaku untuknya, sedangkan saya tidak senang dengan cara memintanya, selanjutnya lalu diberkahi untuk orang tadi dalam apa-apa yang saya berikan.” (Riwayat Muslim)

Terjermahan hadis di atas bertentangan dengan prinsip-prinsip komunikasi bahasa yang diterangkan dalam Quran dan juga dalam hadis iaitu.

1. Quran itu disampaikan kepada Nabi Muihammad mengggunakan bahasa yang mudah dan jelas.

Ayat-ayat terjemahan Quran dan hadis mestilah menggunakan bahasa yang mudah dan jelas.

Ayat 'Janganlah engkau semua mempersangatkan dalam meminta sesuatu....' adalah menyalahi prinsip ini disebabkan ayat ini tidak mudah dan tidak jelas.

Maksud hadis ayat ini adalah 'Apabila saudara semua mengemukakan permintaan, jangan mendesak-desak....' Bukankah ayat ini mudah dan jelas?

2. Nabi Muhammad ada berpesan supaya apabila kita bercakap, kita bercakap menggunakan bahasa yang difahami oleh orang yang bercakap dengan kita itu.

Ayat, 'tidaklah seseorang dari engkau semua itu meminta sesuatu, kemudian kerana permintaannya itu lalu dapat mengeluarkan sesuatu pemberian daripadaku untuknya, sedangkan saya tidak senang dengan cara memintanya....'

Teks hadis di atas menyalahi prinsip kedua ini, di mana ia tidak dapat difahami oleh pembaca berpendidikan profesional sekalipun, apatah lagi jikalau pembaca hanya lulus sekolah menengah.

Maksud hadis itu adalah, 'apabila salah seorang daripada saudara-saudara semua meminta sesuatu, kemudian saya beri apa yang dimintanya, sedangkan saya tidak suka dengan cara dia mengemukakan permintaannya....' Bukankah ayat ini mudah dan jelas?

3. Hadis adalah kata-kata sebenar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad yang dihafal secara verbatim oleh orang yang mendengar beliau bercakap.

Hadis adalah dialog Nabi Muhammad. Ini bermakna dialog hendaklah diterjemahkan sebagai dialog. Dialog dalam bahasa Arab hendaklah diterjemahkan menjadi dialog dalam Bahasa Melayu.

Ayat 'Janganlah engkau semua mempersangatkan dalam meminta sesuatu....' bukan ayat orang Melayu bercakap. Tidak ada orang Melayu bercakap begini.

4. Bahasa Quran adalah bahasa Arab tinggi. Nabi Muhammad bercakap menggunakan bahasa Arab tinggi.

Ayat 'tidaklah seseorang dari engkau semua itu meminta sesuatu, kemudian kerana permintaannya itu lalu dapat mengeluarkan sesuatu pemberian daripadaku untuknya, sedangkan saya tidak senang dengan cara memintanya....' bukan bahasa Melayu tinggi. Ini ayat bahasa Melayu yang buruk sekali.

Ayat 'apabila salah seorang daripada saudara-saudara semua meminta sesuatu, kemudian saya berikan apa yang dimintanya, sedangkan saya tidak suka dengan cara dia mengemukakan permintaannya....' adalah bahasa Melayu tinggi.

5. Quran menggunakan bahasa Arab kontemporari pada zaman Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad bercakap menggunakan bahasa Arab kontemporari zaman beliau. Itu bahasa yang digunakan oleh Quran, itulah juga bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad, itulah juga bahasa yang digunakan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Aisyah.

Ini bermakna, hadis hendaklah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kontemporari tahun 2005, bukan bahasa Melayu klasik yang digunakan pada tahun 60-an.

Di bawah adalah contoh hadis yang ditulis menggunakan Bahasa Melayu tinggi kontemporari:

Abu Hurairah melaporkan, Nabi Muhammad pernah berkata, “Apabila seorang itu sudah meninggal dunia, semua pahala amalannya terhenti, kecuali tiga perkara sahaja, iaitu pahala sedekahnya yang sentiasa berterusan, ilmunya yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, dan anak yang baik agamanya, yang berdoa untuknya.” Hadis ini direkodkan oleh Imam Muslim.

Terjemahan ini memenuhi 5 prinsip bahasa komunikasi sebagaimana yang diterangkan dalam Quran dan dalam sunah.

Allah yang lebih tahu.Thursday, November 24, 2005

Tim Projek "Kedai Pajak" - Tarikh Baru

Perhatian! Perhatian!

Sdr. Zafran, Sdr. Hafez, Sdr. Ashadi, Sdr. Faizah, Sdr. Alif dan Sdr. Zalisa. Perjumpaan penyelarasan projek adalah pada AHAD 11 Disember di Taman Permata, jam 11 pagi.

Sdr. AmirMukhriz, seorang jurutera muda berminat datang untuk 'tengok-tengok' projek sdr2. Mana tahu dapat menjadi penyumbang dalam siri KP.
Tuesday, November 22, 2005

Fiksyen Sejarah

Perhatian! Perhatian!

Kepada saudara yang mendaftar untuk mengikuti kursus penulisan fiksyen sejarah, tuliskan dalam 100 perkataan cerita sejarah yang hendak ditulis dan hantar kepada saya.

Tarikh akan diberitahu kemudian, tetapi Insya Allah dalam bulan Desember.Berkarya untuk Kumpulan Pembaca Terbatas

Apakah buku-buku fiksyen sejarah laku dijual? Jikalau tidak laku, para penerbit tidak akan menerbitkan genre itu.

Penulis fiksyen sejarah yang paling penting di negara kita sekarang adalah Faisal Tehrani. Karya-karya fiksyen sejarahnya memenangi lepas satu, satu hadiah, sebelum karya-karya itu diterbitkan. Selepas menang, baru terbit.

Walau apa sekalipun genre sesuatu karya itu, peminatnya tetap ada, cuma besar ataupun kecil jumlahnya. Jika jumlah itu tidak cukup besar, penerbit tidak akan melabur ke dalam sektor itu.

Menulis karya fiksyen sejarah tidak akan membolehkan saudara mengalami kejayaan sebagaimana yang dialami oleh penulis-penulis novel cinta. Pada masa ini cetakan pertama novel Alaf21 adalah 30 ribu naskhah. Tidak akan ada mana-mana penerbit berani mencetak 30 ribu naskhah bagi karya fiksyen sejarah, 10 ribu pun tidak.

Apabila jumlah pembaca sesuatu genre itu kecil, bagaimanakah saudara hendak mendapatkan royalti yang berpatutan? Caranya adalah dengan membanyakkan penghasilan buku saudara. Saudara tidak dapat hidup selesa hanya dengan menerbitkan 2 ataupun 3 fiksyen sejarah. Saudara perlu menghasilkan 10 ataupun 20 karya.

Monday, November 21, 2005

Unsur Merapu dalam Novel Remaja Islami

Sdr. Hafez Ziadi, salah seorang anggota team projek “Kedai Pajak” telah mengkaji Harry Potter dan mendapati cerita-cerita HP dipenuhi dengan unsur-unsur 'merapu'. Kisah HP dan rakan-rakannya menaiki kereta biasa yang boleh terbang adalah contoh unsur merapu.

Hasil kajian Sdr. Hafez itu mempunyai implikasi penting, yakni bagi saudara-saudara yang hendak mencipta kejayaan dalam genre sastera remaja, ini bermakna dalam cerita-cerita saudara itu nanti, perbanyakkanlah unsur-unsur merapu.

Disebabkan PTS hanya menerbitkan karya Islami, kita perlu membuat ketetapan apakah cerita-cerita “merapu” dapat diterima oleh sastera Islami. Jika ya, maka kita akan menerbitkan cerita-cerita yang dalam plotnya terdapat banyak unsur-unsur merapu. Jika tidak, maka kita tidak dapat menerbitkannya.

Kita berpendapat, unsur merapu dapat diterima dalam sastera Islam. Ini adalah berdasarkan, di dalam Quran ada suatu kisah yang mungkin dianggap merapu bagi mereka yang menggunakan akal semata-mata apabila berfikir, iaitu kisah tiga orang pemuda yang tertidur selama 300 tahun dalam gua Kahfi. Dalam surah Yusuf pun ada unsur merapu, iaitu episod wanita-wanita sahabat Zulaikha, yang tentunya ada yang sudah tua-tua juga, terhiris jari masing-masing apabila terpandang Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf juga ada episod di mana seorang bayi bercakap kepada Menteri Aziz menyuruh suami Zulaikha itu supaya memeriksa dahulu bahagian mana baju Nabi Yusuf terkoyak sebelum menjatuhkan hukuman.

Dalam hadith pula, pada suatu masa Nabi Muhammad pernah berkata, maksudnya, “Jika bulan diletakkan di tangan kiriku, dan matahari di tangan kananku....” Mana mungkin bulan dan matahari dapat diletakkan dalam tangan manusia, tetapi itulah imej dalam kata-kata Nabi Muhammad. Berfikir begini disebut 'pemikiran hipotetikal'.

Berdasarkan sunah Quran dan sunah nabi yang di atas itu, kita berpendapat unsur merapu dapat diterima dalam sastera Islami.

Dua prinsip penting dalam mencipta bahan-bahan merapu dalam cerita Islami adalah:

  1. Aspek merapu itu tidak melibatkan syirik. Aspek merapu itu tidak sampai mengatakan seseorang itu, ataupun sesuatu benda itu, mempunyai kuasa yang menyerupai kuasa-kuasa Tuhan. Dalam cerita “Aladin dengan Lampu Ajaibnya”, jin itu mempunyai kuasa-kuasa Tuhan, suatu hal yang pada pandangan kita tidak sesuai dengan sastera Islami.

  2. Aspek merapu itu adalah atas kurnia Allah. Sebagai contoh, selepas si watak berdoa kepada Tuhan, barulah kerisnya boleh terbang! Jangan katakan, si watak mempunyai kepandaian mencipta keris terbang. Dalam Islam semua ilmu yang kita miliki adalah pemberian Allah, jadi, katakanlah si watak pun berdoa memohon Allah memberikan kepadanya ilmu mencipta keris terbang! Ertinya semua unsur merapu hendaklah terhasil daripada doa watak-watak itu.

Dengan ini kita berpandangan, penggunaan unsur-unsur merapu dalam karya Islam bukan hanya dapat diterima bagi buku-buku remaja, tetapi apa-apa juga buku cerita.

Bagaimana Buku Saudara Dapat Diekspot

Apabila saudara menulis buku cerita, masukkan ke dalam angan-angan saudara bahawa buku saudara akan berjaya diekspot ke negara luar, sebagai contoh ke Indonesia, Thailand, Korea, Taiwan dan lain-lain.

Buku-buku cerita yang berjaya diekspot mempunyai ciri-ciri universal pada nama-nama watak, setting, tema, persoalan dan rupa wajah watak supaya dalam budaya apa sekalipun cerita itu diterjemahkan, cerita itu relevan.

Pada masa ini kita tahu ada dua buah penerbit buku-buku Melayu yang dimiliki oleh usahawan bukan Bumiputera amat aktif mengekspot buku-buku Melayu terbitan mereka. Yang satu mendapat antara RM300 hingga RM400 setahun hasil daripada penjualan lesen penerbitan buku-bukunya. Yang satu lagi antara RM200 ribu hingga RM300 ribu.

Kedua-dua penerbit itu setiap tahun ikut serta dalam pesta-pesta buku Jakarta, Bangkok, Tapei, Seoul, Saigon, Bombay dan lain-lain. Di situ mereka mempamerkan buku-buku Melayu yang mereka terbitkan dan berjaya menarik minat penerbit negara-negara itu bagi membeli lesen penerbitan.

Tema yang paling universal dalam dunia ini sudah tentulah Si Baik melawan Si Jahat! Jackei Chan adalah pelakon Cina paling berjaya di dunia. Filem-filem bikinan beliau diekspot ke seluruh dunia. Jackie Chan sudah berjaya mendapatkan formula filem yang berjaya diekspot.

Penerbit komik Jepun dan Cina juga sudah berjaya mendapatkan formula komik yang berjaya diekspot. Sebodoh-bodoh siri Doraemon juga amat berjaya diekspot. Saudara elok mencontohi formula kejayaan mereka. Nampaknya formula itu mudah sangat! Cipta satu watak baik, cipta ramai-ramai watak jahat, itu sahaja. Watak baik selalu terus dibeduk oleh si jahat tetapi akhirnya si baik survive.

Dalam seminar pemikiran Islam yang saya hadiri hari Sabtu lalu, saudara Wahab Hamzah melaporkan, penonton filem Hollywood suka filem-filem yang berakhir dengan 'happy ending'. Bukankah surah Yusuf berakhir dengan happy ending, di mana tidak seorang pun watak-watak jahatnya menerima balasan jahat?

Belum ada mana-mana pihak, apabila menganjurkan kursus penulisan, mereka memasukkan dalam kurikulum kursus, aspek mengarang cerita yang sesuai bagi pasaran ekspot. Ini bermakna, saudara sebagai penulis terpaksa belajar sendiri dengan mengkaji filem-filem dan buku-buku impot yang saudara sendiri suka tonton dan suka baca.