Tuesday, November 28, 2006

Surah Yusuf dan Sastera Syariah-Compliant

Sekian lama kita membincangkan konsep sastera Islami dengan menggunakan istilah “Sastera Islam”. Penggunaan istilah sastera Islam menyebabkan timbulnya lebih banyak masalah daripada menyelesaikan masalah.

Masalah yang paling panas dibincangkan adalah polemik yang tak habis-habisnya adalah polemik tentang definisi teknikal apa itu yang dikatakan karya sastera Islam.

(a) Ada yang mengatakan sastera Islam mesti ditulis oleh orang beragama Islam sahaja.

Maka timbul isu bagaimana status sastera agung dunia yang ditulis oleh orang bukan Islam yang kandungannya tidak bertentangan dengan Islam. Apakah Islam menolak khazanah itu sebagai khazanah yang bermanfaat dibaca oleh orang Islam?

Juga bagaimanakah status karya-karya yang ditulis sebelum si penulis masuk Islam, ataupun sebelum si penulis keluar Islam.

(b) Ada yang mengatakan karya sastera Islam mesti ditulis dengan adanya NIAT mahu menulis kerana Allah semata-mata.

Maka timbul isu bagaimanakah kriteria ini dapat dipastikan kerana isu niat si penulis adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh yang empunya diri. Bagaimana mungkin seseorang itu mengetahui apa niat individu lain.

Juga, niat yang betul tidak menjamin karya yang dihasilkan itu Islamik.

(c) Ada yang mengatakan karya sastera Islam mestilah kandungannya dengan terang dan jelas selaras dengan worldview Islam.

Maka timbul masalah kekaburan tentang kriteria keselarasan kandungan karya dengan worldview Islam. Sebagai contoh, bagaimanakah status karya yang bertemakan worldview Syiah, apakah ia dapat diterima sebagai sastera Islam dalam konteks masyarakat yang anti-syiah?

Sementara tokoh-tokoh sastera terus ghairah berpolemik, ketiga-tiga isu di atas mempunyai implikasinya ke atas (a) dasar penerbitan dan (b) dasar editorial sesebuah penerbit seperti PTS FORTUNA Sdn. Bhd. yang fokus pada penerbitan karya sastera Islami.

Dasar penerbitan

Dasar ini menentukan apa yang boleh diterbitkan dan apa yang tidak boleh diterbitkan oleh penerbit. Dasar ini sebenarnya adalah dasar perniagaan sesebuah syarikat penerbitan berkenaan jenis-jenis produk yang diperdagangkannya.

Dasar penerbitan menentukan karya yang ditulis oleh siapa, dan karya yang bagaimana isi kandungannya, yang boleh diterbitkan dan yang tidak boleh diterbitkan oleh PTS FORTUNA.

Disebabkan adalah dasar penerbitan PTS bahawa ia hanya menerbitkan buku-buku yang sesuai dengan Islam, jikalau apa yang didefinikan sebagai ’sastera Islam’ itu semestinya ditulis oleh orang Islam, ini bermakna PTS tidak akan menerbitkan terjemahan sastera dunia seperti karya Shakespeare dan Sherlock Holmes.

Sebagai contoh sahaja… dasar penerbitan yang tidak konkrit, dapat mencetuskan konflik pahit antara PTS dengan pengarang Cina yang menghantar novelnya, konon atas hujah pengarang itu bukan Islam. (Nanti jika dia sudah masuk Islam, barulah karyanya diterbitkan!)

Dasar editorial

Dasar ini menentukan kuasa-kuasa dan akauntabiliti para editor PTS FORTUNA apabila menyediakan sesebuah manuskrip bagi penerbitan.

Dasar ini menentukan unsur-unsur yang mesti ditukar, ataupun dipotong dan dibuang oleh editor PTS sebelum sesebuah manuskrip itu diterbitkan.

Dasar editorial yang tidak konkrit juga dapat mencetuskan konflik pahit dan personal dengan penulis yang tidak puas hati dengan penerbit yang meminda manuskrip asal.

Justeru, dalam operasi hariannya, PTS FORTUNA menggunakan manual editorial yang digubal berdasarkan konsep dan istilah “sastera syariah-compliant”. Istilah ini adalah istilah legal. Ia menyenaraikan unsur-unsur yang tidak boleh ada dalam sesuatu manuskrip yang bakal diterbitkan.

Konsep sastera syariah-compliant adalah konsep yang amat teknikal. Konsep ini memisahkan antara ‘creator’ yakni sang pencipta daripada ‘creation’ yakni ciptaannya.

Konsep sastera syariah-compliant itu difokuskan pada produk, yakni pada karya, bukan pada karyawan.

Konsep “syariah-compliant” diamalkan dalam industri makanan dan perbankan. Justeru sijil HALAL, suatu dokumen perakuan rasmi bahawa sesuatu produk itu syariah-compliant, diberikan kepada produk, bukan kepada pencipta produk.

Dengan meminjam konsep dan istilah “syariah-compliant” daripada industri makanan dan perbankan, maka PTS dapat mengamalkan dasar penerbitan yang membolehkan ia menerbitkan karya Shakespeare dan Sherlock Holmes.

Bagi mendapatkan kriteria teknikal ciri karya yang syariah-compliant, buat masa ini PTS menggunakan surah Yusuf sebagai rujukan, sehingga kita berjaya mengembangkan lagi teori dan teknik penulisan kreatif berdasarkan kajian yang lebih luas dan mendalam ke atas teks al-Quran.

Allah jualah yang maha mengetahui.

.

.

Surah Yusuf dan Kritikan Sastera Barat

Para pengkritik sastera daripada aliran Barat lazimnya menolak cara menulis novel yang memasukkan ciri-ciri yang memudahkan sesebuah novel itu diadaptasikan menjadi filem. Malah mereka mengatakan pemikiran yang demikian hanya layak ada pada penulis-penulis novel popular yang karya mereka tidak bertaraf sastera.

Justeru, adalah menjadi prinsip pegangan para pengkritik sastera aliran Barat bahawa novel yang bertaraf sastera tidak selayaknya dihasilkan dengan ingatan novel itu dapat difilemkan dengan mudah dan berkesan.

Bebas daripada mindset kritik sastera aliran Barat, yakni tanpa memikirkan faktor filem sama sekali dalam proses penulisannya, para penulis novel Islami yang menggunakan teknik-teknik penulisan dalam surah Yusuf dengan sendirinya menghasilkan novel yang mudah dituliskan, mudah diadaptasikan bukan hanya ke media filem, malah mudah di-telenovela-kan, mudah dianimasikan, mudah dinovel-grafikkan, mudah dijadikan skrip drama radio, mudah dipentaskan dan mudah di-abridge-kan.

Penulis novel popular bukan Islam memasukkan unsur-unsur adaptasi filem atas dorongan kewangan bagi mempelbagaikan sumber royalti yang mereka terima daripada karya mereka.

Namun, bagi penulis novel Islami aliran surah Yusuf, mereka bukan menulis demi filem mahupun royalti. Mereka juga bukan menulis dengan agenda mahu menghasilkan novel yang bertaraf ’sastera’ ataupun ‘bukan sastera’ ataupun ‘novel popular’.

Mereka menghasilkan novel dengan menggunakan teknik-teknik dalam surah Yusuf sebagai ibadah, yakni didorong oleh keyakinan religius mereka bahawa dalam al-Quran itu terdapat sumber teori sastera Islami dan panduan teknik penulisan kreatif.

Sebanyak mana mereka menggunakan teknik-teknik dalam surah Yusuf, itu adalah berkait dengan kemahiran dan penguasaan seseorang penulis ke atas teknik-teknik itu.

Jika kritikan sastera aliran Barat nanti mengkategorikan novel-novel Islami aliran surah Yusuf sebagai tidak bernilai sastera disebabkan novel-novel itu mempunyai ciri-ciri yang memudahkan ia difilemkan, maka penilaian mereka bukan endorsement yang dimahukan oleh novelis Islami aliran Surah Yusuf.

Allah jualah yang lebih mengetahui mengapa teknik-teknik penceritaan dalam surah Yusuf itu secara natural menghasilkan novel-novel yang mudah diadaptasikan ke dalam berbagai media.

.

.

Dari Novel ke Filem

Salah satu ciri novel yang ditulis supaya mudah diadaptasikan kepada filem adalah ciri perkembangan plotnya yang laju.

Sesetengah novel perlahan dibaca, manakala sesetengah novel laju dibaca. Novel yang ditulis dengan filem dalam kepala pengarangnya mempunyai ciri laju dibaca, selaju filem ditonton.

Sebagai penulis baru, saudara mungkin bertanya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan sesebuah novel itu perlahan ataupun cepat dibaca.

Faktor-faktor itu adalah:


1. Dialog lebih laju dibaca daripada naratif.

Semakin banyak dialog, semakin laju novel itu dibaca. Semakin banyak teks naratif, semakin perlahan novel itu dibaca. Kisah Nabi Yusuf disampaikan menggunakan lebih 80% dialog. Ini adalah peratusan yang sangat tinggi.

Semakin banyak dialog dalam novel asal, semakin mudah dialog itu dikekalkan dalam filem.


2. Dialog pendek lebih laju dibaca daripada dialog panjang.

Lebih pendek dialog itu, lebih laju ia dibaca. Dialog yang pendek juga lebih mudah dilakonkan dalam filem. Dalam Surah Yusuf, 50% dialog terdiri daripada dialog 1 ayat.


3. Bukan semua teks naratif perlahan dibaca.

(a) Teks naratif yang dihasilkan oleh pengarang omnipotent adalah lebih perlahan dibaca daripada yang bukan. Istilah ‘omnipotent’ bermakna ‘maha berkuasa’ ataupun ‘maha tahu’. Pengarang omnipotent menggunakan banyak kata sifat (adjectives) dalam naratif.

Teks naratif jenis ini disebut teks TELLING. Teks naratif TELLING sukar diadaptasikan ke dalam filem kerana ia sukar dilakonkan.

Gaya naratif TELLING bukan gaya bahasa surah Yusuf.

(b) Teks naratif yang bersifat SHOWING lebih laju dibaca. Teks jenis ini ditulis oleh pengarang yang tidak bersikap omnipotent. Pengarang bukan omnipotent banyak menggunakan kata nama dan kata kerja (nouns and verbs) dalam naratif.

Teks naratif SHOWING mudah diadaptasikan ke dalam novel kerana ia mudah dilakonkan. Gaya bahasa TELLING adalah gaya bahasa surah Yusuf.

Belajar menulis novel yang mudah difilemkan banyak manfaatnya. Pertama, apabila filem itu menerima sambutan hangat, jualan novelnya naik.

Kedua, mesej murni dalam novel asal dapat disebarkan dengan lebih luas sebab bukan semua orang suka membaca. Banyak orang suka menonton filem dan televisyen.

Ketiga, novel-novel itu membantu perkembangan industri filem yang sihat. Keempat, penulis mendapat dua sumber royalti, daripada buku dan daripada filem.


.

.

Surah Yusuf dan Teori Sastera Moralistik

Dari sudut pandang etika kerja Islami, baik pengarang mahupun penterjemah, kedua-dua profesion ini sama-sama tidak dibenarkan menghasilkan karya-karya yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan akhlak masyarakat.

Justeru, apa yang tidak dibenarkan wujud dalam karya sastera Islami aliran surah Yusuf adalah juga tidak dibenarkan dalam karya terjemahan.

Babak asmara tidak dibenarkan dituliskan secara direct dalam karya sastera Islami, maka babak asmara juga tidak dibenarkan diimpot secara direct melalui karya terjemahan.

Prinsip etika ini mengundang polemik dan kontroversi keras antara pengarang karya asal dengan penterjemah.

Namun prinsip etika ini juga sangat memudahkan kerja para penerbit Islami dalam isu mengenal pasti karya-karya yang dibenarkan diterjemah dan diperdagangkan, dengan yang tidak dibenarkan.

Berdasarkan prinsip ini, penerbit terlebih dahulu menetapkan apakah sesebuah karya itu mempunyai ciri-ciri syariah-compliance ataupun tidak, sebelum memilih buku itu bagi diterjemahkan.

Ini berbeda sekali dengan teori terjemahan konvensional yang a-religius dan a-moral sifatnya. Dalam dewan kuliah teori terjemahan konvensional, pensyarah terus mengajarkan teknik-teknik terjemahan dengan tidak mengajarkan etika moral profesion penterjemahan.

Justeru, sebelum seseorang itu belajar teknik-teknik terjemahan, dia wajib belajar teori sastera Islami aliran surah Yusuf, kerana teknik-teknik terjemahan Islami adalah by-product teori sastera Islami aliran surah Yusuf.

Tidak seperti teori sastera konvensional yang a-moral, teori sastera Islami aliran surah Yusuf, justeru teori terjemahan Islami, adalah sangat moralistik sifatnya.

Tanpa memahami konsep-konsep dalam teori induknya, pelajar terjemahan sukar memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dan teknik-teknik terjemahan Islami.

.

.

Surah Yusuf dan Teori Terjemahan Barat

Pelajar subjek terjemahan di negara ini selama ini diindoktrinasi oleh pensyarah mereka supaya menerima dengan tanpa soal setiap satu daripada apa yang ada dalam senarai nilai etika, prinsip dan teknik-teknik teori terjemahan ciptaan mubaligh-mubaligh dan profesor-profesor Barat (baca Eropah-Kristian).

Saya katakan ‘Kristian’ sebab sememangnya latar belakang para pelopor dan pendiri teori-teori terjemahan yang diajarkan di pusat-pusat pengajian tinggi hari ini adalah mubaligh-mubaligh Kristian. Mereka mencipta teori-teori bagi membantu aktiviti penterjemahan Bible ke dalam bahasa-bahasa dunia.

Prinsip yang paling utama dalam semua teori terjemahan konvensional adalah “bentuk lawan isi” yang mengatakan bahawa bentuk boleh diubah tetapi isi tidak boleh diubah sama sekali.

Dengan latar belakang bahawa teori-teori itu dibangunkan sebagai panduan para penterjemah Bible, maka tentu sekali prinsip “bentuk boleh diubah tetapi isi mesti dikekalkan” menjadi prinsip yang betul bagi penterjemahan Bible.

Tetapi prinsip ini sekarang diajarkan kepada pelajar terjemahan sebagai prinsip yang mesti dipegang bagi SEMUA jenis terjemahan!

Bacalah karya-karya terjemahan sastera Barat dalam Bahasa Melayu (dan Indonesia) sebagai contoh, maka dapat dilihat bagaimana para penterjemah kita menganuti prinsip “bentuk lawan isi” itu dengan taat sekali, tanpa ragu, tanpa sangsi, seolah-olah prinsip-prinsip ciptaan para mubaligh Kristian itu adalah prinsip-prinsip kudus yang diturunkan dari langit!

Dengan menganuti prinsip “ISI mesti dikekalkan dalam semua jenis terjemahan”, ini bermakna si penterjemah telah membenarkan budaya bahasa penerima ditakluki oleh budaya bahasa sumber.

Justeru, walau apa sekalipun “ISI” yang terkandung dalam karya asal, yakni apakah ISI itu selaras ataupun tidak dengan nilai-nilai budaya bahasa penerima, apakah isi itu berupa sampah sarap budaya mungkar dalam bahasa sumber, ISI itu tetap dipindahkan ke dalam terjemahan Melayunya.

Jelas sekali, teori terjemahan konvensional itu sentrik budaya sumber! Ia tidak memberi hak membuat pilihan kepada bahasa penerima. Nah! Inilah mazhab teori terjemahan yang diindoktrinasikan ke atas minda pelajar-pelajar kursus terjemahan tanah air saat ini.

Di manakah “independence of mind” dan “freedom of knowledge” kita sehingga pakar-pakar teori terjemahan tanah air tidak melakukan penilaian ke atas validiti ilmu terjemahan yang diasaskan oleh mubaligh-mubaligh Kristian, dalam konteks bahasa dan budaya kita?

Sekarang kita kembali kepada persoalan pokok: Apakah Islam tidak mempunyai sumber-sumbernya sendiri bagi membangunkan etika dan teori-teori terjemahan yang syariah-compliant?

Jawapannya: Ada. Seluruh dialog dalam surah Yusuf adalah dialog yang diterjemahkan oleh Allah SWT sendiri, daripada bahasa Yahudi dan bahasa Mesir Kuno ke dalam bahasa Arab.

Nabi Yusuf itu adalah bangsa Yahudi yang tinggal di Palestina, justeru dalam kehidupannya yang sebenar, beliau bercakap menggunakan bahasa itu. Manakala Raja Mesir menuturkan bahasa Mesir Kuno. Semua percakapan mereka dalam bahasa Yahudi dan Mesir Kuno itu diterjemahkan oleh Allah ke dalam bahasa Arab dalam surah Yusuf.

Dalam memilih dialog-dialog yang diterjemahkan, dialog-dialog yang dipilih oleh Allah itu mencerminkan prinsip-prinsip berkenaan unsur-unsur yang boleh diterjemahkan dan yang tidak boleh diterjemahkan dalam sesebuah cerit.